Elise Sendstad

Elise har en master i ledelse og innovasjon fra Copenhagen Business School. Hun har tilleggsutdanning i entreprenørskap, og er utdannet kaospilot. Hun har 15 års erfaring i utvikling og drift av kompetanse, teknologi- og programvarevirksomheter. Elises kjernekompetanse er strategi, organisasjonsutvikling og kommunikasjon. I tillegg har hun lang erfaring med å utvikle og lede leder- og organisasjonsutviklingsprosjekt i komplekse virksomheter. Hun arbeider primært med strategisk endring og utvikling, på virksomhets- og gruppenivå. De som samarbeider med Elise verdsetter hennes situasjonsforståelse, engasjement og kloke betraktninger.