Elisabeth Berg Helland

Elisabeth er utdannet klinisk psykolog. Hun har over 5 års konsulenterfaring, samt ledererfaring. Elisabeth sin kjernekompetanse er organisasjonsutvikling og HR samt lederveiledning. Hun arbeider primært med lederutvikling, coaching og utvikling av arbeidsmiljø. Hun arbeider også med konflikthåndtering. De som samarbeider med Elisabeth verdsetter hennes nysgjerrighet og hennes samarbeidsorienterte arbeidsform.