Anne Margrethe Berggrav

Anne Margrethe er utdannet klinisk psykolog. Hun arbeider med leder- og organisasjonsutvikling, både gjennom fysiske møter og digitale løsninger. Hun bistår med design i forbindelse med tilbudsprosesser og igangsetting av prosjekter. I tillegg bistår hun i konfliktsaker med kartlegging og rapportskriving. De som samarbeider med Anne Margrethe setter pris på at hun er løsningsorientert, strukturert og ivaretakende.