Lederprogrammet for utvikling og nyskapning

Er du mellomleder eller prosjektleder og vil utvikle dine ledelsesferdigheter?

Lederprogrammet for utvikling og nyskapning er for deg som er mellomleder, prosjektleder eller faglig leder i en større virksomhet. I programmet jobber vi både med ledelse i stabil drift og ledelse i endring.

Du har kanskje gått fra en faglig rolle til en lederrolle og ønsker større forståelse for ledelse og ledelsesverktøy, eller du har lang fartstid som leder og ønsker påfyll i hverdagen. Programmet er for ledere i alle aldre og med ulik fartstid, og gir deg nye perspektiv på ledelse og en stor verktøykasse til bruk i ditt daglige arbeid.

Som deltaker vil du jobbe med personlige utfordringer og ambisjoner som leder. Det handler om utvikling av større selvforståelse, rolleforståelse og ditt repertoar i lederrollen.

Du vil også jobbe med å øke din forståelse for hvordan du som leder kan øke din innflytelse i egen virksomhet og få til endring og innovasjon. Du vil utfordres til å finne nye og innovative løsninger på eksisterende problemer i virksomheten.

 

For å sikre best mulig læringsutbytte for deg som deltaker jobber på ulike læringsarenaer i programmet. På samlingene vil vi veksle mellom korte faglige innlegg fra NHH og AFF sine fagmiljø, refleksjon sammen med andre deltakere og stor grad av ferdighetstrening. Mellom samlingene benytter vi digitale læringsreiser med praktiske lederverktøy som deltakerne kan teste ut i egen lederhverdag – når det passer den enkelte. Deltakerne får en egen læringsbuddy og læringsgruppe som treffes virtuelt mellom samlinger for å dele erfaringer, støtte og utfordre hverandres utvikling.

For å sikre en målrettet og tilpasset utvikling for den enkelte deltaker benytter vi 360 evaluering både før og etter endt program. 360 evaluering er et verktøy som gir lederen innsikt i hvordan egen lederatferd oppleves av hans/hennes omgivelser. I samråd med den enkelte deltaker og deltakers leder velges de kompetanser som lederen ønsker tilbakemelding på, og som er relevante i kraft av rollen, kontekst og virksomhetens målsetninger. Dette er et godt grunnlag for videre læring og utvikling.

Verdi

«Gjennom dette programmet har jeg gjennomført endringer som har gjort meg mer effektiv som leder.»

«Det er bra at programmet ikke er så teoritungt. Det er lett å kombinere med full jobb og det har gitt meg anledning til refleksjon rundt både meg som person og lederrollen slik jeg utøver den.»

«Jeg har møtt masse hyggelige og flinke folk, en god arena for nettverksbygging.»

«Programmet overgikk mine forventninger!»

Praktisk informasjon

Sted

Samlingene foregår på Hotel Terminus sentralt i Bergen sentrum, og har derfor ikke overnattingskostnader dersom du bor i nærheten.

Opptak

Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift. Søknadsfrist 25. november 2020.

Pris

Prisen for deltakelse er kr. 85.000,- eks. reise og evt. opphold.

Datoer for 2020-2021

Samling 1: 2. des. – 3. des. 2020

Samling 2: 3. feb. – 4. feb. 2021

Samling 3: 14. apr. – 16. apr. 2021

Samling 4: 2. jun. – 4. jun. 2021

 

Kontakt