Leder­programmet for utvikling og nyskapning

For deg som er leder i en kunnskapsvirksomhet.

Om Lederprogrammet for utvikling og nyskapning

Gjennom læring og erfaring gjør programmet deg til en bedre og mer effektiv leder. Programmet gir deg nye perspektiv på ledelse og en stor verktøykasse til bruk i ditt daglige arbeid. Vi arbeider både med ledelse i stabil drift og ledelse i innovative prosesser. I tillegg til programlederne vil vi hente inn foredragsholdere fra AFF og NHH.

Gjennom hele programmet arbeides det med to hoveddimensjoner:

  • Et indre prosjekt: dette handler om dine personlige utfordringer og ambisjoner som leder. Det handler om både selvforståelse, rolleforståelse og ditt repertoar i lederrollen.
  • Et ytre prosjekt: dette er et ledelses– eller organisatorisk prosjekt som gjennomføres i egen organisasjon i løpet av programperioden. Erfaring viser at det ofte kan være nye og innovative løsninger på eksisterende problemer, noe som vil gi verdi for virksomheten.

Programmet inneholder følgende hovedtema:

  • Ledelse og lederrollen
  • Ledelse av grupper og team
  • Samspill og kommunikasjon
  • Endring og innovasjon

Programmet er for ledere i alle aldre og nivå. Det egner seg også for prosjektledere.

Vi arbeider med ferdighetstrening og refleksjon i mindre grupper.

Vi benytter AFF 360 tilbakemelding, AFF rolleanalyse og praktiske case. Deltakerne gis konkrete øvelser og innspill til refleksjon rundt egen rolle og atferd som leder.

Verdi

«Gjennom dette programmet har jeg gjennomført endringer som har gjort meg mer effektiv som leder.»

«Det er bra at programmet ikke er så teoritungt. Det er lett å kombinere med full jobb og det har gitt meg anledning til refleksjon rundt både meg som person og lederrollen slik jeg utøver den.»

«Jeg har møtt masse hyggelige og flinke folk, en god arena for nettverksbygging.»

«Programmet overgikk mine forventninger!»

Praktisk informasjon

Sted

Programmet har fem samlinger, hver på tre dager fra kl 09:00 – 16:30. Samlingene foregår i Bergen. Ingen overnatting på hotell dersom du bor i nærheten.

Opptak

Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift.

Pris

83 000,– eks. reise og opphold.

Datoer 2019–2020

Samling 1: 01.–03. oktober 2019
Samling 2: 11.–13. desember 2019
Samling 3: 12.–14. februar 2020
Samling 4: 15.–17. april 2020
Samling 5: 10.–12. juni 2020

 

Kontakt