Aktuelt

Solstrand­programmet Accelerate – opptak pågår

Podcast – Motiverende intervju

Spotify

Vi står opp for menneskeverdet

I et debattinnlegg i DN og på Dagsnytt 18 etterlyser Kristina Bolstad Picard at norske ledere står opp for det viktigste i verden – menneskeverdet. Vi blir oppfordret til å flagge virksomhetens verdier utad, slik at disse ikke kun blir tomme ord som henger på innsiden av toalettdøren. Bakteppet er den grusomme konflikten mellom Hamas og Israel.

Våre verdier er «vi bryr oss», «vi er solide» og «vi utfordrer». Vår betydning som selskap er ubetydelig i denne storpolitiske konflikten, og vi kan heller ikke velge side. Vi kan imidlertid stå opp for menneskeverdet. Vi bryr oss om lidelsen til israelske og palestinske barn som lever i en krigssone. Varig fred må bygges på solide internasjonale avtaler, som respekterer menneskeverd og alle barns rett til å leve i fred. Vi utfordrer de stridende partene til å videreføre våpenhvilen, til å la humanitær hjelp komme frem til alle som nå lider, og til å bruke dialog og ikke våpen som grunnlag for å finne veien videre. Videre oppfordrer vi samarbeidspartnere og konkurrenter i vår fredelige del av verden til å gjøre det de kan for å bidra til dialog og menneskeverd.

Som andre virksomheter skal også vi bidra til humanitære organisasjoner i juletiden. Dessverre betyr det alt for lite i møte med de lidelsene som vi nå er vitne til. I vår del av verden er julens fortelling en fortelling om håp. La oss tenne håpet om at palestinske og israelske barn en dag kan leke i fredelige nabolag.

Trond Søreide
adm.dir.

Kalender

27.
august

Oppstart Driv

Bergen/Oslo/Nordmøre/Hallingdal/Virtuelt

02.
september

Oppstart Solstrandprogrammet Accelerate 2024

Solstrand

10.
oktober

Oppstart VINN-VINN

Oslo

21.
oktober

Oppstart Utviklingsprogram for konsulenter

Oslo

06.
januar

Oppstart Samspill & Ledelse 2025

Oslo

Nytt fra AFF, NHH og SNF

Logo NHH Logo AFF Logo SNF

Sammen med NHH og SNF utgjør vi NHH-miljøet. Et spisset og ledende miljø for forsking og utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse i Europa.