Når

26. november

Hvor

Webinar

Webinar: Agilt lederskap

Hva skjer når ambisjonen om agilitet møter virkeligheten?

 

Ambisjonen om å utvikle et agilt lederskap går på tvers av nasjoner og sektorer. I begrepet ligger det et ønske om å arbeide smidig og hurtig i tett integrasjon med brukere/kunder. Dette settes ofte i kontrast til utviklingsprosesser som ikke sprenger organisatoriske grenser, som er så komplekse at fremdrift blir en utfordring og der behovene ofte forsvinner av syne fordi en glemmer involvering av brukere gjennom hele prosessen.

I dette webinaret setter vi fokus på praktiske og teoretiske perspektiver på utvikling av agil praksis. Hva er krevende og hvor ligger mulighetene? Møt tre av NHH miljøets fremste ressurser på agilt lederskap.

Tid: Torsdag 26. november kl. 08.30 –10.00

Sted: Zoom-webinar

Påmeldingsfrist: 25. november

Ingen deltakeravgift

Arrangementet i samarbeid med NHH Alumni

Hva er agilitet og implementering av agilt prosjekt?

Alexander Madsen Sandvik er førsteamanuensis ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole og er tilknyttet forskningsprosjektet RaCE – Radical Technological Change in Established Firms. Han er utdannet dataingeniør fra høyskolen i Bergen og har doktorgrad fra NHH og forsker på ledelse av kunnskapsarbeidere.

Lederrollen i agile strukturer – hva kjennetegner den?

Synnøve Nesse er utdannet psykolog med doktorgrad fra NHH. Synnøve er seniorkonsulent i AFF der hun jobber med lederutvikling og er forsker i SNF hvor hun er tilknyttet forskningsprosjektet RaCE – Radical Technological Change in Established Firms.

 

Organisasjonsutvikling og agilitet

Harald Engesæth er avdelingsdirektør i AFF og tidligere programdirektør for Solstrandprogrammet Accelerate. Han er utdannet cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Bergen og Master of Human Resource Management and Industrial Relations fra University of Melbourne. Hans kjernekompetanse er organisasjonsendring, organisasjonskultur og endringsledelse. Han er for tiden engasjert som prosjektleder for UiB Tjenesteutvikling.

Kontakt