Når

26. august

Hvor

Webinar

Digitalt Google Design Sprint verksted

Google Design Sprint er en velprøvd metodikk for å løse problemer gjennom å designe, prototype og teste ideer sammen med brukere og kunder.

En Google Design Sprint er en ekstremt effektiv og energiskapende måte å jobbe med komplekse problemer på. Du finner tidlig ut om en idé er verdt å bruke energi på, og hva som bør forbedres eller endres for å møte brukerens behov på en best mulig måte.Den har tradisjonelt blitt kjørt ansikt til ansikt, men er nå også tatt over på digitale flater.

Metoden fungerer veldig godt for å komme raskt i gang med organisasjonsutvikling, endringsprosesser og innovasjon. Det er et verktøy for å utvikle en hypotese og teste den raskt som mulig, med så lave kostnader som mulig, i et så reelt miljø som mulig.

Verkstedet består av en kombinasjon av teori og faktisk gjennomføring av øvelsene på et case. I tillegg får du hjelp til refleksjon rundt metoden og tips til fasilitering.

I verkstedet vil du også få en oppskrift på hvordan du kan kjøre Google Design Sprint på digitale flater, justeringer av øvelser og metoden, anbefalinger til verktøy og hva som krever ekstra fokus og nye og endrede krav til fasilitator-rollen.

Når du har gjennomført kurset vet du hvordan og hvorfor prosessen fungerer, du har prøvd ut de ulike aktivitetene, og du er klar til å gjennomføre en Design Sprint, både ansikt til ansikt og på digitale flater!

Verkstedet blir gjennomført av Kristine Kjellsen. Hun er psykolog med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi. Kristine har bred erfaring med sprint metodikk, også digitalt.

Tid: 26. august og 27. august, kl. 09:00 – 16:00

Sted: Digitalt verksted

Pris: kr. 9.500,-

Påmeldingsfrist: 24. august