Når

10. oktober

Hvor

Oslo

Oppstart VINN-VINN

Et helhetlig utviklingsprogram i relasjonell kompetanse, kommunikasjon og forhandling.