Utgangspunktet for innovasjon er å finne ut hvilket behov du ikke dekker hos din kunde eller bruker

SpeakLab