Takk for lederskap

Dagens Næringsliv - 2. august 2011

Det betyr noe hva vi velger å bygge livene og arbeidslivet på. Vi har løftet rosene i fellesskap. Nå kommer jobben som skal gjøres i møte med hverandre.

I unntakstilstanden etter terrorangrepet har vi vært vitne til mye godt lederskap. Vi har opplevd ledere som har bestått prøven og prøvelsene. Vi har sett borgere gjøre de riktige tingene. Faste og varme. Stoltenberg har gått foran ifølge med kongehuset og regjering. Dette er det viktigste Stoltenberg noen gang har gjort for det norske folk. I noen avgjørende øyeblikk har han vist lederskap hvor verdighet og menneskelighet har kjennetegnet alle handlinger. Ikke uten risiko i en uoversiktlig situasjon maktet han å praktisere den åpenheten og nærheten han foreskrev som medisin for fremtiden.

Et tydelig og langsiktig lederskap i en kritisk situasjon hvor mange lette etter holdepunkter og modeller som kunne skape mening. Han ga felles referanser for fremtiden og bar selv frem budskapet gjennom sin væremåte. Stoltenberg brukte sitt mandat og sin autoritet til å fremme det sivile samfunns grunnleggende pilarer: Demokrati, humanitet og åpenhet.

Det er ingen grunn til å romantisere Jens Stoltenbergs lederskap, men det er all grunn til å løfte frem hvor fremragende han har forvaltet rollen sin i disse vanskelige dagene. Det ligger noen sterke påminnelser om godt lederskap. Valg ble tatt i øyeblikket som ble avgjørende for en nasjons perspektiv. Autoriteten tok fredens posisjon.

Gjennom å møte de første dagene med justisministeren ved sin side holdt han bildet av «hvem» åpent. Vi møtte ikke utenriks- eller forsvarsminister, noe som ville styrket forestillingen om internasjonal terrorisme. Vi ble møtt med budskapet om at uansett hvem som sto bak var svaret mer demokrati, mer åpenhet. Stoltenberg ble i mange intervjuer stilt spørsmål om sin personlige reaksjon på situasjonen. Jeg hørte aldri at han ble selvorientert i sitt svar. Det handlet ikke om ham. Oppmerksomheten var de drepte og deres pårørende, men vi var aldri i tvil om at han var berørt.

Hva kan vi lære om ledelse? Jeg tror vi er blitt minnet på grunnleggende sider ved det å utøve lederskap. Det allmenne ved dette er lederes kapasitet til å utøve skjønn, romme angst og håndtere kritiske situasjoner. Ledelse handler om å skape og bære verdier. Ledelse handler om å få folk til å gjøre de riktige tingene. Ledelse er dypest sett skjønn. Det handler om lederes kapasitet til å forstå når man har med et unntak å gjøre, der regler, prosedyrer og avviksrutiner ikke er tilstrekkelig lenger, og tilpasse sitt lederskap deretter. Kanskje er det først da, i unntakssituasjonen, vi virkelig ser den personlige dimensjonen ved lederskapet. I avgjørende øyeblikk hvor du bare har deg selv. Dine verdier og holdninger. Hvor mot og mening skinner sterkere enn noe annet. En naken situasjon der din menneskelighet og det du tror på er det som lyser og leder.

Vi har nettopp erfart et slikt nasjonalt øyeblikk. Mange er stolte av hvordan våre ledere har forvaltet sine roller i denne situasjonen. Stolte av frivillige som gjør det riktige i situasjonen og en synlig folkevilje har dannet et fellesskap som ønsker å møte situasjonen med omtanke og varme. Dette ønsket skal nå realiseres og veien videre nyanseres og debatteres.

Vi har erfart god ledelse. Det er viktig med tanke på fremtiden vi skal skape. Vi har en jobb å gjøre. Kronprins Haakon løftet det frem – vi kan velge hva dette nasjonale traumet skal gjøre med oss som samfunn og enkeltmennesker. Denne jobben gjøres både ved middagsbordet og i arbeidslivet. Norske ledere er berørt og vil stå foran mange viktig valg i tiden som kommer. Dialogene som skal føres, medvirkningsprosessene som skal mobilisere og inkludere. Verdier som skal forvaltes. Retning velges. Det betyr noe hva vi velger å bygge livene og arbeidslivet på. Vi har løftet rosene i fellesskap. Nå kommer jobben som skal gjøres i møte med hverandre.

Veien blir til gjennom at hver enkelt av oss bidrar til å fremme menneskeverd i hverdagen. Det håper jeg vi vil holde fast på. Der er vi sårbare alle som en. Der settes mitt og ditt lederskap på prøve hver eneste dag – «for all vår fremtids skyld».

Beate Karlsen i Dagens Næringsliv 02. aug. 2011

Kontakt