Skaper ledergruppen din merverdi?

Du ser på klokken – igjen. Det har bare gått 45 minutter, og det er enda timer igjen av ledermøtet. Nettavisene er allerede sjekket og teaterbillettene bestilt. Du strekker deg etter kaffekannen i et fortvilt forsøk på å få tiden til å gå, og du bestemmer deg for at hvis Truls sier «digital disrupsjon» en gang til, så går du på toalettet.

Norske ledergrupper trekker frem avsporinger som den vanligste kilden til produktivitetstap. Forskere på kommunikasjon kaller det «biljardkuleeffekten». De 3-5 første minuttene av din saksfremlegging kan være avgjørende for hvordan saken din behandles på ledermøtet. Ditt innlegg treffer, og responsen er som fargerike biljardkuler som spretter utover møterommet. Innleggene hopper fra ett tema til et annet, løsninger kommer på bordet uten god forståelse av problemet og ledergruppens innspill beveger seg fra svært konkrete forslag til generelle betraktninger.

Dette er krevende å håndtere når man ønsker effektiv kommunikasjon og gode beslutninger. Om du kjenner deg igjen, så er du kanskje medlem av en ganske normal ledergruppe, med velkjente kommunikasjonsutfordringer. I den reviderte utgaven av «Effektive ledergrupper» er det hjelp å hente. Her er mye av det du trenger for å forstå utfordringene gruppen din står i – og til å gjøre noe med det. Forfatterne Bang og Midelfarts viktigste bidrag er å synliggjøre hvordan samspillet og prosessene i ledergruppen påvirker resultatene.

Effektive ledergrupper (2019), 2. utgave. Henning Bang og Thomas N. Midelfart

De fleste toppledergrupper har begrenset mangfold i utdanning og bakgrunn. De er ofte sammensatt av ledere med sin grunntrening fra økonomi, teknologi eller jus. Det gir ledergruppen et sterkt fundament for å utøve god styring, og er nok en nødvendig forutsetning for kloke strategiske valg. Denne sammensetningen av ledergruppen gir imidlertid også en utfordring. Medlemmenes ekspertise er trening i analyse og problemløsning. Mange ledergrupper mangler innsikt i hvordan kommunikasjon, prosesser og teamledelse påvirker deres mulighet til å tilføre organisasjonen merverdi.

Når vi jobber med å utvikle toppledergrupper, er normalisering av denne situasjonen et viktig første steg. Det er mange krefter og interesser som trekker gruppens medlemmer fra hverandre. Skal de jobbe sammen, må de jobbe «motstrøms» og ha dyp forståelse for den organisasjonsdynamikk som virker på dem. Veien kan være kort fra oppgavekonflikt til relasjonskonflikt, fra avsporing til internpolitikk og dårlig samspill. I en strøm av utfordringer, beslutninger og oppgaver trenger ledergrupper å organisere arbeidet og reflektere over hvordan de selv fungerer.

Beate Karlsen er utviklingsdirektør i AFF

Ubevisst inkompetanse kan raskt bli til spennende læring gjennom boken «Effektive ledergrupper». Du får tilgang til praktiske grep og mulighet til å forstå grunnleggende psykologiske prosesser som er virksomme i ledergruppen. Forfatternes akademiske ambisjoner har heller ikke kommet i veien for at formidling og praktisk nytte er tydelig prioritert i den reviderte utgaven. Bang og Midelfart presenterer et ryddig rammeverk for ledergrupper som ønsker resultater.

  • Forutsetningen: Har ledergruppen et klart formål, er riktige saker på agendaen, er gruppen riktig sammensatt og støtter de organisatoriske rammen opp om dette?
  • Prosesser: Hvordan jobber gruppen sammen? Har de klare bestillinger som de drøfter på en god måte? Utnytter de forskjeller og håndteres internpolitikk godt? Har de et aktivt forhold til omgivelsene og en lærende holdning til egen fungering? Ledes gruppen godt?
  • Resultater: Hvilken merverdi skaper gruppen for organisasjonen og det enkelte medlem?
  • Relasjonelle tilstander: Har ledergruppen psykologisk trygghet, lagånd og hensiktsmessig gruppekultur?

I neste revisjon ønsker vi oss en bredere gjennomgang av feltet «beslutninger», og spesielt de atferdsøkonomiske innsiktene som er utviklet innen feltet de siste årene. Ledergruppen er en arena hvor ulike interesser, kognitive tankefeller og gruppedynamikk møtes i høy hastighet. Makt, emosjoner og håndtering av risiko skaper friksjon. Denne kompleksiteten kommer i bakgrunnen i ønsket på å skape en god akademisk modell. På den annen side har modellen med tilhørende forenklinger gjort boken lett å nyttiggjøre seg for ledergrupper og for oss som ønsker å støtte dem i å skape merverdi for organisasjonen. I boken «Effektive ledergrupper» kan du bli oppmerksom på mange snubletråder og barrierer for effektivt samspill. Alle som sitter i en ledergruppe, bør ha denne på nattbordet neste gang DN ringer.

Kontakt