Nytenkning nødvendig

Dagens Næringsliv - 11. mars 2015

Seks nye strategier kan sikre bedre kjønnsbalanse i toppledelsen i næringslivet.

Festtalene er over og 8. mars-togene er gått. Parolene står vendt på hodet og bannerne ligger i krokene. Det er dagen derpå og det er «business as usual».

Det finnes fremdeles leder­kulturer som bygger på verdier og idealer sterkt knyttet til mannsstereotypier, og som ureflektert ser på det som naturlige spilleregler. Jeg var for en tid tilbake på besøk i en slik kultur. Jeg skulle holde foredrag for en stor forsamling på et hotell. I salen kom en mann og spurte høflig om wifi­koden. De to neste henvendelsene handlet om kakeservering. Kvinnene denne gruppen menn møter på hotell er betjening, ikke fore­dragsholdere. For meg var dette et eksotisk besøk, men anekdo­ten får stå som en påminning om at kjønnsstereotyper lever og bidrar til å forme handlingsrom for både kvinner og menn.

Når næringsminister Monica Mæland i Aftenposten svarer at det er pussig at vi henger etter i likestilling på toppen, føyer hun til; «Jeg tror delvis at det kommer av hindre, og delvis hva kvinnene selv velger.» Det er det man kan si med ryggen fri, men spørsmålet er om mer kunnskap om dette vil mobili­sere til økt kvinneandel på toppen. Kvinnene håndterer hindringen ulikt og de velger ut fra sammensatte situasjonsbil­der. Det inkluderer virksomhe­tens kultur, fase i livet og familiens totalbelastning. Sammensatte forklaringer fenger kanskje ikke like godt som «født sånn eller blitt sånn». Jeg tror ikke generaliseringer om kvinner og menn vil bringe oss videre.

«Debatten om hvorfor vi ikke har flere kvinner i topplederroller i næringslivet har kanskje dreid seg for mye om hindringer, kvinnelig vilje og usynlige glasstak»

Debatten om hvorfor vi ikke har flere kvinner i toppleder­roller i næringslivet har kanskje dreid seg for mye om hindringer, kvinnelig vilje og usynlige glasstak. Jeg tror rammen for diskusjonen må settes på ny. Jeg håper de som skal legge strate­gien for Mæland i den nye eierskapsmeldingen tør å tenke nytt om kjønnsbalanse i topple­delsen. Debatten kan fort bli begrenset til et spørsmål om kvotering eller ei. Her er seks alternative strategier som bør utforskes:

  • Sett mål: Resultater er viktig for alle virksomheter. Bygg det inn i strategien og sett mål for andel kvinner på ulike nivå i organisasjonen. La manglende måloppnåelse få samme konsekvenser som andre sviktende resultater.
  • Kriterier som kvalifiserer til lederposisjoner: Se nøye på kriterier som brukes for intern­ rekruttering av ledere. Støtter de en intensjon om å opprettholde kjønnsbalanse også for dem som velger å få barn? Det kan være forestillinger om hva som kreves i ulike roller som bør revurderes. Hvis kriteriene har utilsiktede konsekvenser for rekruttering til lederposisjoner, kan de endres?
  • Klatrestativ: Kreativ tenkning rundt karriere er nok en forut­setning. Facebook­sjef Sheryl Sandberg kaller det et klatresta­tiv, ikke en stige. På en stige vil kvinner som velger å føde barn alltid henge etter. I et klatresta­tiv er det mange måter å komme seg til toppen på.
  • Symbolhandlinger trumfer policy på glanset papir: Finn frem til symbolske handlinger som viser at virksomheten setter kraft bak policy om kjønnsbalanse. Gi kvinner i fødselspermisjon forfremmelse til store oppgaver med avgjø­rende betydning for selskapets resultater.
  • Tilrettelegging og praktiske tiltak: Etabler praktiske tiltak som karriereplanlegging, fleksibel arbeidssituasjon og tilrettelegging for barnefødsel. For småbarnsfamilier vil trolig tilrettelegging skape handlingsrom for både mor og far
  • Mentorering: Etablering av formelle og uformelle nettverk støtter både kvinner og menn i deres karriereutvikling. Etabler mentorrelasjoner som støtter kandidater som skal helt til topps.

Basert på erfaring med utvikling av organisasjoner og ledere igjennom en årrekke er det grunn til å tro at dette vil bidra til et solid rekrutterings­grunnlag. Da gjenstår bare det siste finaleheatet. Hvilke meka­nismer gjør at kvinner sjeld­nere vinner finaleheatet i utvelgelsesprosessene til topplederstillingene? Kan det hende at kravspesifikasjonen er feil? Konkurransen om toppjobbene må være skarp, men nåløyet bygge på riktige kriterier.

Beate Karlsen i Dagens Næringsliv 11. mar. 2015

Kontakt