NÅ kan du utvikle ditt lederskap – muligheter i koronaklemmen

Lederen ved Folkehelseinstituttet var torsdag 12 mars tydelig på at de omfattende tiltakene som nå er iverksatt, er et stort samfunnseksperiment. Forhåpentligvis vil det gi god effekt, men det vet vi dessverre enda ikke.

I denne situasjonen er Norge blitt et stort laboratorium med en enorm rekke minilaboratorier i form av virksomheter og kjernefamilier som symbiotisk veves sammen på nye og interessante måter. For deg som er leder gir dette store muligheter for utvikling og nyskaping. Under følger seks konkrete forslag:

1. Bli digital!

Fikk du aldri deltatt på opplæringen i Teams eller prioriterte du å svare på eposter fra bakerste benk? Eller har du verdsatt alenetiden på flyturen mellom Bergen og Oslo, og derfor møtt opp fysisk på møter? Nå er det ingen bønn. Som leder får du nå testet om din autoritet virker gjennom digitale flater. Hvordan kan du gjennomføre gode digitale møter, legge til rette for kunnskapsdeling, utvikling og innovasjon med medarbeidere på 16 hjemmekontor? Bruk 15 min til å evaluere neste digitale møte. Hva fungerte? Hva fungerte overhode ikke? Hva skal vi gjøre annerledes neste gang? Hva bør jeg som leder justere på?

2. Slipp dine medarbeidere fri!

Du har sikkert vært på foredrag og hørt om elleville innovative virksomheter som gir medarbeiderne fri en dag i uken for å forfølge egne ideer. Nå kan du selv få en tøtsj av Silicon Valley i ditt lederskap. Litt slakk i koronaens tid gir deg handlingsrom som leder. Be dine medarbeidere om å sette av tid til å forfølge noe de har faglig interesse for. Legg til rette for digital deling (se pkt1). Det er ikke sikkert at alle finner gull, men tenk om noen gjør det?

3. Prøv deg som pedagog.

Slet du med å formidle strategien på forrige avdelingsmøte? Ble det mye powerpoint slides og lite respons? Det sies at den beste måten å lære noe på er å tvinge seg selv til å undervise. Nå har du muligheten. Har poden fått med seg en arbeidsplan fra den nedstengte skolen? Se om du finner noe som du kan noe om, og kanskje brenner for. Hvordan kan du formidle dette på en måte som engasjerer 13 åringen, og gjør han nysgjerrig på lære mer. Her er det mulighet for ærlige tilbakemeldinger. Kanskje sitter strategiformidlingen bedre ved neste anledning.

4. Involver, involver, involver!

Dobbelt hjemmekontor, barn som ble litt for tidlig ferdig med dagens matteoppgaver og en usikker tidshorisont for den påtvungne indre eksilen? Som leder er du sikkert vant med å ta ansvar, komme med kloke betraktninger og innspill som gir fremdrift og resultatfokus. Hjemmekontoret synes kanskje å ha en annen dynamikk. Om du begynner å rope til barna før lunsj dag en, kan det bli krevende uker. Hva med å invitere kjernefamilien til en liten workshop? Hvordan skal vi ha det sammen? Hvor mye tid bør vi sette av til skolearbeid? Hva kan barna bidra med og ta ansvar for? God og klok involvering gir eierskap og engasjement, og kanskje læring for eget lederskap.

Harald Engesæth er seniorkonsulent og avdelingsdirektør i AFF

5. Test ut nye metoder for idéutvikling og innovasjon.

La oss si at du forsøkte deg på workshopen fra pkt 4, og det eneste 11 åringen kom på var å spille Fortnite så mye som mulig. Nå har du muligheten til å teste nye metoder for idéutvikling. Hva med å teste en Brainsprint eller Crazy 8 metodikk på kjernefamilien. «If I can make it there, I can make it anywhere». Erfaringen kan du ta med deg til det neste digitale møtet (se pkt 1 igjen). Eventuelt vice versa. Se: https://medium.com/@designsprintstudio/the-one-hour-brain-sprint-409fc5417e10 eller https://www.youtube.com/watch?v=yz4g87XapQ0

6. Vær endringen!

Har du tenkt å sette deg i kjelleren med boksåpneren inne rekkevidde og vente på at normaliteten vender tilbake? Prøv heller å utfordre deg selv og de rundt deg til å utforske muligheter, dele inspirasjon og innsikt, eksperimentere med nye samhandlingsformer og -flater. Hvilke ledelseseksperimenter kan du iverksette for å gi deg selv og dine som gir motivasjon og kraft til å komme styrket ut av koronaklemmen?

God helse og lykke til!

Act the way you’d like to be and soon you’ll be the way you act.
Leonard Cohen

Kontakt