Olav Haugene

Olav er siviløkonom og har omfattende videreutdanning. Han har over 25 års konsulenterfaring og 20 års ledererfaring fra en lang rekke bransjer. Hans kjernekompetanse er organisasjonsanalyse og -design og strategiprosesser. Olav arbeider primært med organisasjonsutvikling og ledergruppeutvikling, men har også bred erfaring med lederutvikling og coaching. De som samarbeider med Olav trekker frem hans evne til å se helheten samtidig som han ser konsekvensen for den enkelte. Han har en direkte, men lun stil og er god til å skape delaktighet.