Nicole Njå

Nicole har hovedfag i organisasjonspsykologi fra Tyskland og en doktorgrad i endringsledelse. Hun har mer enn 20 års konsulenterfaring og mer enn 10 års ledererfaring. Hun har forsket og undervist på universitetsnivå. Hennes kjernekompetanse er innen strategi, organisasjon og lederutviklingsprosesser i komplekse kunnskapsintensive virksomheter. Nicole arbeider primært med organisasjonsutvikling, ledergruppeutvikling, design og gjennomføring av lederutviklingsprogram. Hun er i dag avdelingsdirektør med ansvar for konsulentene ved vårt Oslokontor. De som samarbeider med Nicole verdsetter hennes trygge og tillitsvekkende fremtoning, en fremtoning som skaper gode rammer for ledere som står i krevende situasjoner. Hun er løsningsorientert og innehar en høy faglig integritet.