Nicole Njå

Nicole har hovedfag i organisasjonspsykologi fra Tyskland og en doktorgrad i endringsledelse. Hun har mer enn 20 års konsulenterfaring og mer enn 10 års ledererfaring. Hun har forsket og undervist på universitetsnivå. Hennes kjernekompetanse er innen strategi, organisasjon og lederutviklingsprosesser i komplekse kunnskapsintensive virksomheter. Nicole arbeider primært med organisasjonsutvikling, ledergruppeutvikling, design og gjennomføring av lederutviklingsprogram. Hun er i dag avdelingsdirektør med ansvar for konsulentene ved vårt Oslokontor. De som samarbeider med Nicole setter pris på at hennes trygge og tillitsvekkende fremtoning som skaper gode rammer for ledere som står i krevende situasjoner. Hun er løsningsorientert og innehar en høy faglig integritet.