Maria Lundberg

Maria er utdannet sosialantropolog og pedagog, og har omfattende videreutdanning bla i coaching. Hun har forskerbakgrunn og en doktorgrad i ledelse fra Copenhagen Business School, og underviser og veileder på masternivå. Marias kjernekompetanse er utviklings- og endringsprosesser for ledere, lederteam og organisasjoner. Med 25 års erfaring er hun en svært erfaren konsulent innen utviklingsprosesser i komplekse virksomheter, også i rollen som coach, prosjektleder og prosessveileder. Hun arbeider primært med ulike endrings- og utviklingsprosesser knyttet til organisasjon, strategi, kultur og ledelse. De som samarbeider med Maria verdsetter hennes dedikasjon og engasjement. Hun har en systematisk, pragmatisk og situasjonstilpasset tilnærming, og er god til å utfordre når det trengs. Hun er også en ettertraktet foredragsholder.