Maria Lundberg

Maria er utdannet sosialantropolog og har i tillegg en phd i organisasjon og ledelse fra CBS. Hun har over 20 års konsulenterfaring, og hun underviser på universitetsnivå. Marias kjernekompetanse er endringsledelse, organisasjonsutvikling samt lederveiledning. Hun arbeider primært med ulike endringsprosesser knyttet til organisasjon, kultur og ledelse. De som samarbeider med Maria verdsetter hennes dedikasjon og engasjement. Hun har en systematisk, pragmatisk og situasjonstilpasset tilnærming, og er god til å utfordre når det trengs.