Linn Lien Lømo

Linn har en master i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har over seks års konsulenterfaring. Linns kjernekompetanse er design av skreddersydde lederutviklingsprosesser, med spesielt vekt på digitale/blandede utviklingsløp. Hun arbeider med leder- og organisasjonsutvikling, i tillegg til kartleggings- og analysearbeid i organisasjoner, avdelinger og team. De som samarbeider med Linn setter pris på at hun er trygg og ivaretakende. Hun er analytisk sterk og god til å se sammenhenger, samt pedagogisk og tydelig i sin formidling.