Linn Lien Lømo

Konsulent / Prosjektkoordinator, Oslo

Linn har en master i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun arbeider med leder- og organisasjonsutvikling gjennom digitale løsninger. I tillegg bistår hun i konfliktsaker med kartlegging og rapportskriving, samt koordinerer våre anbudsprosesser. De som samarbeider med Linn setter pris på at hun er strukturert og nøyaktig. Hun er god til å se helhet, samtidig som hun har et blikk for detaljene.