Line Skarstein

Line har master i organisasjonspsykologi fra England, og har tatt videreutdanning innen strategisk design for innovasjon, helseøkonomi og prosjektledelse. Hun har over 15 års konsulenterfaring fra både privat og offentlig sektor. Line sin kjernekompetanse er innovasjonsarbeid og endringsledelse. Hun arbeider primært med organisasjonsutvikling og utvikling av ledere, både individuelt og på systemnivå. De som samarbeider med Line setter pris på hennes evne til å være empatisk og lyttende, samtidig som hun sikrer fremdrift i prosjekter.