Laura Roth

Laura har en mastergrad i internasjonal prosjektledelse og en mastergrad i forretningsledelse og kommunikasjon fra Tyskland og Frankrike. I løpet av sine studier har hun spesielt fordypet seg i prosess-, endringsledelse og tverrkulturell kompetanse. Hun har 12 års konsulenterfaring fra Frankrike og Norge. Laura har spisskompetanse i organisasjonsutvikling, kontinuerlig forbedring og endringsledelse. De siste årene har hun jobbet med digital læring, design og organisasjonsutvikling i kontekster med høy kompleksitet. De som samarbeider med Laura verdsetter at hun er entusiastisk, bestemt nysgjerrig og er en dyktig lytter som lett skaper tillit. Laura er god på å se hvor organisasjonen er i utviklingsforløpet og tilrettelegger prosesser som gjør det kompliserte enklere.