Laura Roth

Laura har en mastergrad i internasjonal prosjektledelse og en mastergrad i forretningsledelse og kommunikasjon fra Tyskland og Frankrike. I løpet av sine studier har hun spesielt fordypet seg i prosess-, endringsledelse og tverrkulturell kompetanse. Hun har ni års konsulenterfaring fra Frankrike og Norge. Laura sin kjernekompetanse er innenfor områdene prosessendring, kontinuerlig forbedring og læringsstrategi. Hun har ledererfaring innen forbedringsprosjekter på ulike organisasjonsnivåer i store internasjonale bedrifter fra ulike sektorer. Hun har også prosjektledererfaring innen strategiske HR-oppgaver og virksomhetsomstillingsprosesser. De som samarbeider med Laura setter pris på at hun er systematisk og strukturert i alle deler av leveransene. Hun er nysgjerrig og er en dyktig lytter som lett skaper tillit.