Erik Næss

Erik er utdannet psykolog. Han har mer enn 25 års konsulenterfaring og lang ledererfaring fra ulike roller i konsulentbransjen. Hans kjernekompetanse er system og virksomhetsforståelse, samt utvikling av prestasjonssterke team. Erik arbeider primært med design og gjennomføring av lederutviklingsprogram samt coaching av toppledere og toppledergrupper, men han har også bred erfaring med konflikthåndtering. De som samarbeider med Erik setter pris på hans klokskap og hvordan han gjør det kompliserte enkelt.