Astrid Hildmann

Astrid Hildmann er utdannet siviløkonom fra Tyskland og USA. Hennes nøkkelkompetanse er innenfor strategisk HR, organisasjonsutvikling, mangfold og personal- og prosessreorganisering i globale strukturer. Astrid har allsidig erfaring med gjennomføring av store endrings- og omstillingsprosjekter, oppkjøp og integrasjon av virksomheter i Norge og globalt, samt forankring og operasjonalisering av strategiprosesser. I tillegg har hun også bred erfaring med kulturbygging, gjennom bl.a. implementering av verdier, utvikling og implementering av lederutviklingsprogram på alle nivå, samt ledercoaching på individ og gruppenivå i en flerkulturell kontekst – ofte virtuelt.