Astrid Hildmann

Astrid Hildmann er utdannet sinolog og siviløkonom fra Tyskland og USA og har master i konflikthandtering og mediasjon. Hennes nøkkelkompetanse er innenfor strategisk HR, organisasjonsutvikling, inclusive leadership og kulturendring, ofte i kontekst av globale strukturer. Hun har fokus på transformasjon mot regenerative kulturer og ledelse. Astrid har allsidig erfaring med gjennomføring av store endrings- og omstillingsprosjekter, strategiprosesser og oppkjøp og integrasjon av virksomheter. I tillegg har hun bred erfaring med kulturbygging, gjennom bl.a. implementering av verdier, utvikling og implementering av lederutviklingstiltak på alle nivå, samt leder coaching på individ og gruppenivå i en flerkulturell kontekst – ofte virtuelt. Astrid jobber på engelsk, tysk, fransk og norsk.