Løsrevet teori lite nyttig

Dagens Perspektiv - 4. september 2019

De ferske lederne etterspør først og fremst praktiske råd for lederhverdagen, forteller lederutvikler i AFF, Anders Dahl.

Dahl er programdirektør for Solstrandprogrammet Accelerate, et lederutviklingsprogram AFF tilbyr ferske ledere. Han har 18 års erfaring som konsulent på lederutviklingsfeltet.

Han er enig med Tom Karp i at teoretiske modeller for ledelse er lite nyttige i seg selv.

 

Seniorkonsulent Anders Dahl

Må ta utgangspunkt i deg selv

– Som leder kan du lese deg til noe. Men løsrevet teori vil sjelden være nyttig, fordi du er nødt til å ta utgangspunkt i deg selv og hvem du er. Dessuten må du forstå hva som trengs i den bestemte konteksten du skal lede i. Det kan du ikke lese deg til.

Han mener likevel at teoriene kan være nyttige som forståelsesrammer, og et grunnlag for det du skal gjøre som leder.

Løsrevet teori vil sjelden være nyttig, du er nødt til å ta utgangspunkt i deg selv og hvem du er.

Bruker erfaring og praksis

Dahl føler seg ikke truffet av kritikken fra Tom Karp om virkelighetsfjerne teoretiske ledelsesmodeller når det gjelder det AFF tilbyr av coaching, bedriftsinterne prosesser og lederprogrammer. Han opplever heller ikke at lederutviklingsbransjen generelt er preget av denne teoretiske tilnærmingen.

Han viser til at programmet AFF tilbyr nye ledere nettopp tar utgangspunkt i deres egne erfaringer og praksis i hverdagen.

– Mange av de ferske lederne som kommer til oss, har ingen formell lederutdanning. Det er typisk fagfolk som har gått inn i en ny rolle og blitt ledere. Da trenger de en del nye ferdigheter.

De trenger ofte helt praktiske råd og metoder for hverdagen som leder

Finner inspirasjon i ledelseslitteraturen

– Hva er det de ferske lederne etterspør av kompetanse?

– Det er ikke først og fremst teori. De trenger ofte helt praktiske råd og metoder for hverdagen som leder, som hvordan man gjennomfører en vanskelig samtale, hvordan de skal håndtere krevende medarbeidere eller om de kan fortsette å være venner med en de har blitt sjef for.

Han forteller likevel at mange av de ferske lederne følger med på nytt innenfor ledelsesfaget.

– De finner inspirasjon og mye relevant ved å lese managementbøker eller høre på podcaster om ledelse.

Katrine Gramnæs i  Dagens Perspektiv ​4. september 2019