Solstrandprogrammet Accelerate

Søknadsskjema

Det er løpende opptak basert på individuelle samtaler mellom søker og programdirektør.

Deltakeravgift 155 000,– eks. reise og opphold.
Early bird frem til 1. februar: 135 000,- eks. reise og opphold.

Samlingsdatoer 2019–2020

09. – 13. september 2019
04. – 08. november 2019
03. – 07. februar 2020
08. – 12. juni 2020
12. – 16. oktober 2020

1. Personlige data

2. Arbeidsplass

3. Nåværende stilling

4. Utdanning og praksis

5. Andre aktiviteter

6. Mål og motivasjon

7. Hvor hørte du om oss?


8. Beslutningen om å delta

Beslutningen om å delta på Solstrandprogrammet Accelerate må fastsettes i fellesskap av søkeren og den organisasjonen vedkommende arbeider for. Det er en viktig forutsetning at begge har satt seg nøye inn i programmets innhold slik at forventningene til programmet kan bli så realistiske som mulig. Programmet er intensivt og krevende.

9. Påmeldingen er bindende

Ved frafall innen 15. juni må 50 % av kursavgiften betales. Ved senere frafall må full avgift betales. Bedriften kan etter avtale sende en annen deltaker samme år. Betalingsfrist for kursavgiften er 1. september. Delbetaling kan avtales ved spesielle tilfeller. Avbestilling av hotellrom for hele eller deler av oppholdet senere enn 8 uker før ankomst, kan medføre avbestillingsgebyr. Dette avklares av hotellet i hvert enkelt tilfelle.

10. Erklæring

«Både jeg og organisasjonen jeg arbeider for er innforstått med programmets egenart, og at det krever en aktiv og engasjert innsats av alle deltakerne. Som deltaker på Solstrandprogrammet Accelerate forplikter jeg meg til å delta på alle samlingene i programperioden. Søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.»

11. Betingelser

Jeg bekrefter at min informasjon er korrekt og at søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.
Jeg bekrefter at min e-postadresse kan utleveres til Financial Times for det ene formål at de kan kontakte meg i forbindelse med deres årlige internasjonale evaluering av åpne utviklingsprogram.