Solstrandprogrammet Accelerate

Søknadsskjema

Det er løpende opptak basert på individuelle samtaler mellom søker og programdirektør.

Deltakeravgift 167 000,– eks. reise og opphold.
Early bird frem til 1. mars: 140 000,- eks. reise og opphold.

Samlingsdatoer 2020–2021

07.–11. september 2020
02.–06. november 2020
08.–12. februar 2021
07.–11. juni 2021
18.–22. oktober 2021
2 dager oppfølgingssamling oktober 2022

1. Personlige data

2. Arbeidsplass

3. Nåværende stilling

4. Utdanning og praksis

5. Andre aktiviteter

6. Mål og motivasjon

7. Hvor hørte du om oss?


8. Beslutningen om å delta

Beslutningen om å delta på Solstrandprogrammet Accelerate må fastsettes i fellesskap av søkeren og den organisasjonen vedkommende arbeider for. Det er en viktig forutsetning at begge har satt seg nøye inn i programmets innhold slik at forventningene til programmet kan bli så realistiske som mulig. Programmet er intensivt og krevende.

9. Påmeldingen er bindende

Ved frafall innen 15. juni må 50 % av kursavgiften betales. Ved senere frafall må full avgift betales. Bedriften kan etter avtale sende en annen deltaker samme år. Betalingsfrist for kursavgiften er 1. september. Delbetaling kan avtales ved spesielle tilfeller. Avbestilling av hotellrom for hele eller deler av oppholdet senere enn åtte uker før ankomst, kan medføre avbestillingsgebyr. Dette avklares av hotellet i hvert enkelt tilfelle.

10. Erklæring

«Både jeg og organisasjonen jeg arbeider for er innforstått med programmets egenart, og at det krever en aktiv og engasjert innsats av alle deltakerne. Som deltaker på Solstrandprogrammet Accelerate forplikter jeg meg til å delta på alle samlingene i programperioden. Søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.»

11. Betingelser

Jeg bekrefter at min informasjon er korrekt og at søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.
Jeg gir samtykke til at AFF kan oppbevare søknaden min i programperioden. Ved programavslutning vil AFF slette søknaden, men beholde informasjon som er nødvendig som alumnideltaker (navn, tittel, firma, e-post, telefon, fødselsdato). Se personvernerklæring på våre nettsider for ytterligere informasjon.
Jeg bekrefter at min e-postadresse kan utleveres til Financial Times for det ene formål at de kan kontakte meg i forbindelse med deres årlige internasjonale evaluering av åpne utviklingsprogram.