Vi har holdt av friplasser til fire ambisiøse ledere

Vil du være en del av lederskapet fremtiden trenger?

AFF utvikler ledere som vil gjøre en forskjell. Våre lederutviklingsprogrammer er rangert blant verdens 50 beste på Financial Times’ årlige rangering.

Som en del av vårt samfunnsoppdrag disponerer vi en friplass til frivillige organisasjoner / NGO på hvert av programmene.

Solstrandprogrammet

Solstrandprogrammet er AFFs mest omfattende og krevende lederutviklingsprogram. En unik møteplass for erfarne ledere som vil utvikle sitt lederskap. Programmet er for ledere med lang erfaring og komplekse lederroller.

Programmet er utfordrende, energigivende og gir deg som leder ny kunnskap, nye impulser og styrker din gjennomføringsevne. Solstrandprogrammet bidrar til utvikling av norsk næringsliv og offentlig sektor gjennom å gi deltakerne utvidet organisasjonsforståelse og økt innsikt i ledelsesprosesser. Programmet gir det et unikt ledernettverk og en alumniorganisasjon for livet.

Datoer 2023-2024

Samling 1: mandag 17. - fredag 28. april 2023
Samling 2: mandag 11. - fredag 22. september 2023
Samling 3: mandag 8. - fredag 19. januar 2024
Samling 4: mandag 10.- lørdag 15. juni 2024
2 dagers Alumnisamling i januar 2025

Les mer

Solstrandprogrammet Accelerate

Et intensivt og ambisiøst lederutviklingsprogram som akselererer din utvikling som leder. Programmet er for ledere i starten av sin lederkarriere med ambisjoner og ønske om å utgjøre en forskjell.

Solstrandprogrammet Accelerate gir verktøy, ferdigheter og perspektiver for å håndtere økende endringstakt, kompleksitet og grenseløshet som er kjennetegn ved det nye arbeidslivet. Utviklingsmål knyttes opp mot deltakerens virksomhet og gir praktisk utbytte for virksomheten og deg som leder. Din første lederrolle vil legge føringer for din videre lederkarriere. Accelerate gir deg det du trenger for å lære og mestre nye situasjoner.

Datoer 2023–2024

Samling 1: 4.-8. september 2023
Samling 2: 6.-10. november 2023
Samling 3: 5.-9. februar 2024
Samling 4: 3.-7. juni 2024
Samling 5: 14.-18. oktober 2024
2-dagers oppfølgingssamling i oktober 2025

Les mer

AFF Samspill & Ledelse

Programmet gir et dypdykk i hvordan samspillet med andre påvirker egen lederstil, egne beslutninger og resultater. Det er for deg som vil forbedre og utvikle din samspillskompetanse. Passer for ledere på alle nivåer.

Dette er et er et praktisk program som bidrar til økt kunnskap om hvordan enkeltpersoner, mellommenneskelig samspill og virksomheter fungerer. Du får økt kunnskap om de relasjonelle aspektene i organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelse av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner. Programmet gir en fagpsykologisk innsikt til glede og nytte for personlig utvikling og selvinnsikt.

Datoer 2023

Samling 1: 16.-20. januar
Samling 2: 13.-15. februar
Samling 3: 18.-21. april
Samling 4: 12.-16. juni
Samling 5: 18.-21. september

Les mer

Driv

Driv er en helt ny og spennende lederutviklingsreise. Vi kombinerer 70 års erfaring fra ledelses- og organisasjonsutvikling med det vi har lært før, under og etter pandemien om digital og smidig utvikling.

Du jobber aktivt med å utvikle lederskapet ditt i arbeidshverdagen og får et felleskap med andre ledere i samme situasjon. Dere knyttes sammen gjennom både teknologi og fysiske møter slik at dere kan hjelpe og støtte hverandre i en travel hverdag.

Datoer 2023

Oppstart august. Datoer kommer høsten 2022

Les mer