Ledergruppen er et steinbrudd

Gnist er en temauke med ledelse i fokus.
Emne for årets uke er «Ledergrupper».

Kontakt