Ledelses­utvikling er svært viktig for oss

NHH Bulletin - 4/2015

I Uniconsult må partnerne raskt tilpasse seg ulike lederroller hos sine kunder. – Vi har ikke 100 dager på å komme inn i rollen. Derfor ba vi AFF og NHH om ledelsesverktøy for å bli enda bedre til dette, sier Arne Norrud.

Arne Norrud er daglig leder og ansvarlig partner i Uniconsult og siviløkonom fra NHH i 1992. Uniconsult har 45 konsulenter – alle er partnere i selskapet – som til enhver tid jobber ute hos kundene med prosjektledelse, økonomi og virksomhetsstyring.

– Vi er seniorkonsulenter som leies inn til å være prosjektledere eller bemanne lederroller. Da ramler vi ofte inn i organisasjonen og skal lede et eller annet. Ledelsesutvikling er derfor svært viktig for oss, sier Norrud.

Ledelses-kur til Milano

De siste årene har alle partnerne i Uniconsult dratt på en felles reise med ambisjon om skyhøyt faglig innhold og at det skal være en anledning for partnerne til å snakke uformelt og bli godt kjent. De har blant annet vært i California, besøkt Berkeley, Google og Tesla.

I år var Norrud og partnerne ute etter et skreddersydd program som kunne ta tak i de ledelsesutfordringene som konsulentene møter i sine oppdrag. Uniconsult fikk i stand et samarbeid med seniorkonsulent i AFF Rune Assmann, og programdirektør og forsker ved NHH Tore Hillestad.

– Vi hadde lyst å lage et opplegg som matcher de beste i bransjen. Vi har masse ressurser, selskapet går svært godt og vi vil bruke noe av dette til å øke kompetansen hos oss, sier Norrud.

Etter flere møter var opplegget klart. NHH Executive (NHHE) ble hovedleverandør av studieprogram i et samarbeid med AFF. De skulle til Milano, ha forelesninger av Hillestad og Assmann og en Bocconi-professor. Dette universitetet er spesialisert på økonomi og ledelse og rangert som ett av de ledende i verden. Mange MBAstudenter i Norge kjenner til Bocconi, fordi NHH Executive i en årrekke har samarbeidet med universitetet om sine MBAprogrammer.

28 fra NHH

Av 45 konsulenter i Uniconsult, er det 28 personer med utdannelse fra NHH. I følge Norrud er det 12 siviløkonomer fra NHH, mange har Høyere revisorstudium (HRS), fire har tatt Møst og to har gått på Mastra. Noen av konsulentene har dobbel NHH-utdannelse, blant annet er det tre siviløkonomer som har HRS i tillegg.

Det mange av konsulentene jobber med i sin arbeidshverdag, er å få til endringsprosesser, sier Tore Hillestad.

– Men de savner teoretisk forankring knyttet til ledelse, organisasjon og hvordan personlighet påvirker hvordan du utfører din faglige rolle. Konsulentene i Uniconsult er veldig flinke på det faglige, derfor var programmet vi gjennomførte i Milano rettet mot å gjøre dem enda dyktigere i lederrollen. Det sier Hillestad, som er programdirektør for kompetansegivende lederutviklingsprogram ved NHHE.

– Konsulentene i Uniconsult jobber litt som vi gjør i AFF. Vi lever en nomadetilværelse. Du kan være svært god faglig, men klarer du ikke å kommunisere med kunden på en god måte, får du det ikke til å fungere. Kunden kjøper tillit, like mye som de kjøper kompetanse. Du må få til samspill og kommunikasjon, sider Assmann.

Kort tid på seg

– I de ulike rollene vi går inn i, har vi behov for å lære noen ledelsestriks som vi kan bruke innmari kjapt. Vi har kort tid å bygge opp tillit og kan ikke bruke tradisjonelle tilnærminger, slik en nyansatt leder kan. Vi kan ikke gi oss selv 100 dager for å komme inn i rollen eller organisasjonen, sier Norrud.

– Hvordan oppleves det gå inn i en kultur dere ikke kjenner?

– Jeg tror det fungerer bra fordi vi ansetter konsulenter med gode sosiale egenskaper, sier Norrud.

Han mener ansettelsesprosessen er avgjørende for at selskapet lykkes slik de gjør. Nye partnere blir anbefalt av noen som har sett vedkommende i «fri dressur», som han sier, og det gjør at de i stor grad treffer med dem som blir partnere.

Ikke stagnere

Nye partnere gir ny energi, sier Norrud, men han er i tillegg opptatt av at han og kollegene ikke må stagnere.

– Vi blir alle ett år eldre for hvert år, så vi må utforske det siste og det nye, for eksempel hvordan vi kan drive prosesser enda bedre. Derfor bruker vi penger på dette. Tanken er at vi skal være konsulenter lenge.

Norrud mener alle vil merke en gradvis nedskriving av det de kan.

– Du lærer noe nytt hver gang, men ikke hvis du ikke passer på. Husk på at det du ikke lærer deg er det du ikke vet at du ikke kan.

Ingen akilleshæl!

– Vårt bidrag var å gjøre eksplisitt noen modeller og verktøy som gjør at de kan strekke seg litt lenger, men for all del, ledelse er ikke akkurat en akilleshæl hos konsulenten i Uniconsult. Men det er potensial for å ta det litt lenger, sier Hillestad.

Norrud mener at ledelsesverktøy kan gi helt konkrete innspill til hvordan de som ledere kommer raskest mulig i gang, og modellene gjør at de forstår helt ulike virksomheter raskere.

Konsulentene kommer inn i én virksomhet som kan være godt strukturert, mens en annen er i stor vekst, og det kan mangle på systemer og tydelige strukturer.

– Konsulentene må forstå og anerkjenne de ulike typene selskaper. I det faglige opplegget var det derfor mest aktuelt å jobbe både med organisasjon og de personlige sidene ved rollen, som handler om autoritet og den enkeltes forutsetning for å influere, sier Hillestad.

På CV-en

En kommer ofte veldig langt med å forelese om noe kunder er interessert i og la dem få dele erfaringer, sier Assmann, men her ble AFF og NHH utfordret til å ta det et knepp videre.

– For at konsulentene skal kunne bruke det som et godt verktøy, måtte det gjøres mer instrumentelt. Det skulle være noe de lett kunne anvende i roller ute hos vidt forskjellige kunder. Det skulle være nyttig i arbeidet, sier Assmann.

På konsulentenes CV-er står det nå at de har gjennomført et studieprogram med AFF og NHH.

– Derfor er det ikke tilfeldig hvem vi velger å jobbe med. Vi er avhengige av den reelle effekten og at det er et anerkjent opplegg. Når kunder vurderer CV-en til en av våre konsulenter, vet de hva AFF og NHH står for, sier Norrud.

NHH har ikke jobbet med denne type programmer tidligere.

– Dette er produktutvikling for oss, i den forstand at vi jobber på en ny måte sammen med oppdragsgiveren, og vi har heller ikke utført et slikt oppdrag sammen med AFF – og det er internasjonalt rettet. Det er klart at Uniconsult har en profil som er attraktiv, med mange fra NHH, og utviklende for oss å jobbe med, avslutter Hillestad.

Sigrid Folkestad i NHH Bulletin 27. des. 2015

Kontakt