Ledelse i multinasjonale selskaper

NHH Bulletin - 4/2014

Når norske selskaper blir multinasjonale, endres kravene til ledelse.

– Veldig mange selskaper går fra å være nasjonale til multinasjonale. Det kan være en blandet fornøyelse, sier Atle Jordahl. Han er seniorkonsulent i AFF, utdannet psykolog og tidligere direktør for Solstrandprogrammet.

Forberede seg

I vår lanserte AFF og NHH boken «Leadership development in multinational companies».

Hvordan endrer lederoppgaver seg når selskaper går utenlands, og på hvilken måte kan disse selskapene gi sine ledere muligheter til å utvikle seg slik at det er forberedt på å lede i en helt ny kontekst?

Dette er to av hovedspørsmålene som forskerne diskuterer i boken, som er utgitt på Fagbokforlaget

Spille på bortebane

Et stadig økende antall multinasjonale selskaper og de nye kravene til ledelse dette innebærer, er utgangspunktet for boken.

– Mange opplever det som spennende, lærerikt og at det gir muligheter for enkeltpersoner å bygge sin cv, sier Atle Jordahl.

På den andre siden, synes noen at disse organisasjonene er mer autoritære, formelle og byråkratiske enn det vi er vant med i Norge, at det er krevende og at det stilles større krav til lønnsomhet.

KATHLEEN MATHISEN, HR DIREKTØR I DOF SUBSEA I SAMTALE MED ATLE JORDAHL, SENIORKONSULENT I AFF OG HOVEDREDAKTØR FOR «LEADERSHIP DEVELOPMENT IN MULTINATIONAL COMPANIES». DE MØTTES DA BERGEN NÆRINGSRÅD OG NHH AVHOLDT FØRSTE SAMLING PÅ GLOBAL LEADERSHIP PROGRAMME.

Ledelse som X-faktor?

Jordahl har fem anbefalinger til selskaper og ledere som skal satse internasjonalt.

  • Kjenn din egen kultur – og dens særegenheter. Det kan være like nyttig som å kjenne nye kulturen du skal arbeide i
  • Øk din sosiale følsomhet. I en egalitær kultur som den norske, er vi lite opptatt av sosiale normer og kontekst
  • Erkjenn at også ledelse er kontekstuell
  • Gjør dine forventinger eksplisitt
  • Respekt, respekt, respekt…

Flere tusen mot samme mål

– Fra Bergen leder vi en organisasjon som er spredt over hele verden, sa Kathleen Mathisen, HR direktør i DOF Subsea, da hun deltok på Global Leadership Programme ved NHH tidligere i år.

DOF Subsea er en av verdens ledende leverandører av undervannstjenester til olje- og gassindustrien, og Mathisen viste til eksempler på hvordan DOF har håndtert kulturelle forskjeller og hvordan et slikt selskap kan sikre at flere tusen ansatte beveger seg mot samme mål.

– For vår det var det avgjørende at vi fikk etablert tydelige lederskapsprinsipper som forteller hva du kan forvente av selskapet og vice versa. Som en del av dette, har vi avklart hva vi ønsker med kulturell ledelse, som sannsynligvis er det mektigste lederskapsverktøyet en har.

Lykkes med globalisering

– Forklaringer på hvorfor noen selskaper lykkes, og andre ikke, er sammensatte og komplekse. Det vi har vært opptatt av i denne boken er å forstå hvordan ledelse og særlig lederutvikling kan bidra til at en lykkes, sier Atle Jordahl.

Forfatterne har fokusert på hvordan lederutvikling kan bidra til økt samarbeid i multinasjonale selskap gjennom at det fører til økt tillit i organisasjonen.

– Dette vet vi vil føre til økt grad av kunnskapsdeling på tvers av organisatoriske og kulturelle grenser, noe som ofte er begrunnelsen for slike fusjoner og oppkjøp. Vi vet at det er en sammenheng mellom grad av kunnskapsdeling og lønnsomhet i foretak. Våre data viser at lederutvikling her kan spille en viktig rolle, avslutter Jordahl.

Fakta

  • Hovedredaktør for «Leadership development in multinational companies» er Atle Jordahl, seniorkonsulent i AFF og tidligere direktør for Solstrandprogrammet.
  • Forfattere fra AFF er Atle Jordahl, Rune Rønning samt samarbeidspartner Julian Birkinshaw. Fra NHH er de flere bidrag fra Institutt for strategi og ledelse; professorene Paul N. Gooderham og Bjarne Espedal – og Odd Nordhaug, som døde i fjor høst. Olav Kvitastein, prosjektleder ved samme institutt og Birgitte Grøgaard, forsker ved universitetet i Calgary, bidrar også i boken.

Sigrid Folkestad i NHH Bulletin 01. des. 2014