Kontekst er konge

Dagens Næringsliv - 30. sepember 2013

Ledelse er ikke noe du gjør med folk. Det er ikke et årsak-virkning-forhold – «hvis A så B». Det er samhandling, en sosial prosess.

Jeg synes det er en sann fryd når flinke, skriveføre, gode akademikere krangler. I tillegg til at det er spennende å følge en faglig feide, er det viktig at trossystemene på utdanningsinstitusjonene vurderes kontinuerlig. Det er deres kjernevirksomhet, og det kan jo hende virkeligheten forandrer seg. Tenkningen på utdanningsinstitusjonene danner dessuten mal for utdanning av studenter, systemer i virksomheter og for ledere.

Steinar Bjartveit og Øyvind Kvalnes bør etter de siste ukers debatt få honnør. Ikke bare har de utvidet den bedriftsinterne offentligheten på Handelshøyskolen BI, men også bragt den ut til folket gjennom Dagens Næringsliv. Konger på haugen er borte og behovet for kongstanker moderert.

HONNØR. Steinar Bjartveit (høyre) og Øyvind Kvalnes (venstre) bør etter de siste ukers debatt få honnør. Ikke bare har de utvidet den bedriftsinterne offentligheten på Handelshøyskolen BI, men også bragt den ut til folket gjennom Dagens Næringsliv, skriver artikkelforfatteren. Foto: Fartein Rudjord og Thomas T. Kleive

I denne livlige utvekslingen har et viktig perspektiv kommet i skyggen. Kontekst former lederskapet og virksomhetens kontekst er av stor betydning for dets resultater.

I debatten har kongstanker vært satt opp mot ledelsesprosesser som utvikles mellom mennesker i organisasjoner.

Bjartveit etterlyser en tydelig kongstanke hos våre politiske ledere. Han mener de bør gjøre det klart hva de ønsker å få til og hvorfor noen skulle følge dem.

Kvalnes peker på dette perspektivets fare for å forsterke ideen om at ledelse er noe en leder med stor L gjør. Han mener vi mister av synet det fordelte lederskapet mellom mennesker som vokser frem i situasjoner og organisasjoner. Mening skapes av flere enn lederen.

En faglig kontrovers spilles ut her – eller to komplementære perspektiver settes opp mot hverandre.

Hvordan ser dette ut fra et lederperspektiv?

Ledere som står i kontinuerlig handlingstvang med ansvar for store beslutninger. Med posisjon og mandat til å utøve ledelse. Alene og sammen med andre. De har en hverdag preget av avbrytelser, saker som ramler inn døra og uforutsette impulser. Jeg tipper de har et ganske pragmatisk forhold til de faglige kontroversene og er veldig interessert i hva som virker. Lurer på om det er noe de burde lære seg. Om det vil hjelpe dem å utvikle virksomheten.

Jeg tror egentlig de er ganske avslappet med hensyn til hva vi «ledelseseksperter» måtte mene om dem. I det feltet de står er det nok viktigere aktører å ta hensyn til.

I det daglige er det kunder eller brukere, konkurrenter, omdømme og andre samarbeidspartnere som preger lederhverdagen. I møte med denne konteksten håndterer og skaper ledere grenser, de skaper sammenheng og forteller historier som knytter fortid og fremtid sammen. De setter retning, kanskje har de til og med en kongstanke i ny og ne. Ulike kontekster vil kreve ulikt repertoar og ikke minst en dyp situasjonsforståelse. Hva er klokt nå?

Ledelse er ikke noe du gjør med folk. Det er ikke et årsak-virkningforhold. Hvis A så B. Det er samhandling. Ledelse er en sosial prosess. Det er ikke forbeholdt formelle ledere, men formelle leder har et ansvar og et mandat som krever at vi også kan si noe om deres rolle. Selv de som ikke kan eller vil lede har makt.

Det er greit at ledere tenker litt i gjennom hvordan de fungerer. Ikke minst med tanke på den potensielle positive og negative påvirkning de kan ha på sine medarbeidere og deres liv, organisasjonens identitet og resultater. Ledelse er et felt hvor idealer og perfekte planer kan komme veien for produktive realistiske relasjoner som skaper både retning og resultater.

Ledere må ofte finne seg i å bli fortolket i lys av situasjoner. Idioter i kriser og helter når virksomheten har suksess. Ledere formes av kontekst. Et kontekstuelt perspektiv ser på ledelse like mye som et produkt av situasjon og interaksjon, som av lederen som person. Kontekst inkluderer kunder, konkurranseforhold, teknologi og arbeidsmarked. Det er reguleringer, historiske forhold, organisasjonens struktur og kultur.

Satt på spissen vil jeg si at en leders suksess avhenger mer av kontekst enn av han eller hennes individuelle kvaliteter og ferdigheter. Det betyr ikke at ledere og ledelse er uviktige, men kontekst er konge.

Beate Karlsen i Dagens Næringsliv 30. sep. 2013

Kontakt