Friplass AFF Samspill & Ledelse

Stiftelsen AFF finansierer årlig en friplass på AFF Samspill & Ledelse for en leder i en humanitær organisasjon. Søknadsfrist er 15. desember.

1. Personlige data

2. Arbeidsplass

3. Nåværende stilling

4. Utdanning og praksis

5. Andre aktiviteter

6. Mål og motivasjon

7. Beslutningen om å delta

Beslutningen om å delta på AFF Samspill & Ledelse må fastsettes i fellesskap av søkeren og den organisasjonen vedkommende arbeider for. Det er en viktig forutsetning at begge har satt seg nøye inn i programmets innhold slik at forventningene til programmet kan bli så realistiske som mulig. Programmet er intensivt og krevende.

8. Erklæring

«Både jeg og organisasjonen jeg arbeider for er innforstått med programmets egenart, og at det krever en aktiv og engasjert innsats av alle deltakerne. Som deltaker på AFF Samspill & Ledelse forplikter jeg meg til å delta på alle samlingene i programperioden. Søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.»

9. Betingelser

Jeg bekrefter at min informasjon er korrekt og at søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.