Du må våge å åpne deg

Ledelse - 1. desember 2014

Mentor Gudrun Windsand Pettersen og adept Elsa Søyland fant tonen.

Gudrun Windsand Pettersen er en erfaren leder og sitter i ledergruppen til Malthus AS, et konsern med 120 årsverk som driver intemasjonal virksomhet innen modulbygg. Adept Elsa Søyland er daglig leder i SAFER (Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Rese­arch), en allmennyttig stiftelse på 8,5 årsverk fordelt på 15 stillinger som lærer opp helsepersonell med simulering som opplæringsmetode.

I ett år har de to lederne deltatt i et mentorprogram i regi av AFF.

– Skal en slik relasjon fungere må du våge å åpne deg og være ærlig. Trygghet er utrolig viktig, og det tok litt tid for meg å åpne opp. Det tok imidlertid også litt tid før Gudrun fikk satt seg inn i den typen stiftelse og organisasjon som SAFER er, og i starten brukte vi mest tid på det, forteller Elsa Søyland.

Rollebevisthet

De har vært på samlinger og de har møttes alene. Pettersen har vært på Søylands ar­beidsplass og stilt mange spørsmål: Hva slags rammebetingelser jobber hun under? Hva sier vedtektene? Hvilke muligheter ligger det her? Og etter hvert som mentoren forstod rammene, begynte de også å snakke mer om lederen Elsa Søyland. Hun har vært sykepleier i mange år, men hadde ingen formell lederut­danning. Sammen har de jobbet med bevissthet rundt lederrollen, formell kunnskap og personlig utvikling.

– Det er et privilegium å ha en mentor som har erfaring med og kunnskap om det å være leder. Hun har vært en god sparringspartner og støttespiller. Hun har kommet med innspill og råd og hun vært opptatt av meg som leder. Gudrun har ofte utfordret meg med å si «Hva er det du trenger å løse?». Det har hjulpet meg til å sortere og prioritere de vik­tigste oppgavene ut fra et ledelsesperspektiv. Det har vært svært nyttig og nødvendig å bli utfordret på ak­kurat dette, sier Søyland.

– Elsa er en drivende dyktig dame, men vi forsøkte likevel å finne ut av hvor hun kunne trenge hjelp, sier Gudrun Windsand Pettersen, som i starten opplevde Søyland som en veldig operativ leder.

Tid til ledelse

Pettersen utfordret Søyland på å bruke mer tid på ledelse. I en liten gründervirksomhet i sterk vekst var det i praksis slik at alle måtte gjøre alt, bekrefter Søyland, som forteller at de i løpet av det siste året har fått flere ansatte i adminis­trasjonen.

– Dette frigjør kapasitet for meg, slik at jeg kan jobbe mer med strate­giske spørsmål opp mot styret, som igjen gir mer handlekraft til meg som leder.

Søyland mener at hun underveis er blitt en tydeligere leder.

– Jeg tror nok at min personlige autoritet er kommet tydeligere frem, både for meg selv og overfor andre. Det har jeg fltt tilbakemeldinger på både fra staben og styret.

– Har du fått ubehagelige spørsmål?

– Ja, og det trenger jeg. Alle brikkene faller ikke på plass fra den ene dagen til den andre. Mange spørsmål krever refleksjon.

Tillit avgjørende

De er enige om at det viktigste for lykkes er tillit.

– Hun må vite at jeg vil henne vel, selv om jeg dytter henne litt ut av komfortsonen. Jeg har utfordret henne ganske kraftig, sier Pettersen. Jennybeth Ekeland i AFF har på generell basis advart mentorer mot å gi for mange råd. Pettersen mener at man skal være ekstra forsiktig med å gi råd i starten

– Etter hvert som jeg ble mer kjent med Elsa, virksomheten og ramme­betingelsene, gikk det mer i en blan­ding av spørsmål og råd. Så måtte hun selv vurdere om det var riktig eller ikke.

– Var det fristende å levere svarene selv?

– Ja, det skal jeg være ærlig på, men målet er at adepten skal komme opp med løsninger selv og teste dem. Så kan jeg heller hjelpe til med å sortere erfaringer, gi noen råd og fortelle om noen av mine egne erfa­ringer.

Anita Myldemyr i Ledelse 01. des. 2014

Kontakt