Det magiske sparket

NHH Bulletin - 3/2014

Når du får til den gode dialogen, det er da det skjer ting, en bevisstgjøring som er helt spesiell. Noen kaller det for «det magiske sparket», sier Jennybeth Ekeland i AFF. Hun har jobbet med mentoring i 15 år.

Jennybeth Ekeland er seniorkonsulent i AFF ved NHH. I mer enn 25 år har hun jobbet med leder- og organisasjonsutvikling. I begynnelsen av oktober lanserte hun fagboken «Mentoring. Lærende allianser i ledelse».

Må gjøres skikkelig

Vi møter forfatteren i AFFs nyoppussede lokaler i Drammensveien i Oslo like før lansering.

Ekeland er brennende opptatt av lederutvikling, og at det må gjøres skikkelig. Det er bakgrunnen for at det ble bok.

– Jeg har jobbet med mentoring siden 2000 og har lenge tenkt at jeg burde skrive ned noen av mine erfaringer, men også knytte det opp mot hva som er god mentoring. Jeg føler meg litt som en misjonær. Det foregår en del mentoring, men gjøres det skikkelig?Hvordan er kvaliteten? spør hun retorisk, og legger til: – To tredeler av programmene mislykkes fordi det ikke er ordentlig styring, struktur og prosjektledelse. Ingenting tyder på at det er bedre i Norge. Det er ganske alvorlige tall. Det er lett å se på mentoring som en enkel form for leder- og organisasjonsutvikling, noe det ikke er.

AFF oppdagelsesreise

I Norge ble det første offisielle mentoringprogrammet vi kjenner til, Oppdagelsesreise – et mentorprogram, satt i gang av NHO i 1995. Programmet skulle bidra til å øke kvinners kompetanse i ledelses-og styrearbeid. At dette programmet ga gode resultater, hadde mye å si for at mentoring som fagdisiplin etablerte seg i Norge. Fra 1999 overtok AFF drift og videreutvikling av Oppdagelsesreise.

Det er to hovedretninger i feltet. Utviklende mentoring, som AFF driver med, handler om å bli kjent med sine sterke sider og bevisstgjøre seg egne ressurser. Dette kalles også for europeisk mentoring, i motsetning til den amerikanske typen mentoring, eller sponsorship.

– Det er en enklere type hvor dette med karriereutvikling er det viktige. Der handler det om å få de rette rådene med tanke på karriere og nettverksbygging, forklarer Ekeland.

Vil bli involvert

Historisk sett var den amerikanske varianten ment å hjelpe unge menn med råd i starten av karrieren. Det handlet om å åpne dører og dele av nettverkene.

Den amerikanske modellen passet, kanskje ikke helt overraskende, dårlig i Skandinavia, England, Nederland og andre land med flatere og mer involverende bedriftskultur.

– Vi vil bli involvert. Vi har synspunkter selv. Vi vil ha en levende allianse. I den utviklende mentoring handler det også mye om refleksjon og innsikt, og her lærer også mentor noe. Bare ved å stille spørsmål lærer man.

Passet på Odyssevs’ sønn

Det er derfor Ekeland kaller det «lærende allianser». Når man får til den gode dialogen, sier hun, det er da det skjer ting – en bevisstgjøring som er helt spesiell. Noen kaller det for «det magiske sparket», fortsetter Ekeland.

Uttrykket kommer fra en adept, eller elev, i et av programmene til Ekeland.

– Hun sa det var det magiske sparket hun trengte for å ta de rette grepene.

Historisk sett kan man spore konseptet mentoring helt tilbake til den greske mytologien og Homers klassiske verker «Iliaden» og «Odysseen». Da Odyssevs dro ut i den trojanske krigen, satte han sin gode venn Mentor til å passe på sin sønn Telemakhos.

Herfra kom begrepet mentor som trofast venn og rådgiver.

Ikke rådgivere

– Det interessante er at Mentor var en ganske vanlig mann med feil og mangler. Det var den kvinnelige gudinnen Athene som var den egentlige mentoren og gav Telemakhos styrke og mot. Å se på mentor som en rådgiver er i dag et meget foreldet syn på mentorrollen.

– En god mentor er mye mer enn det og i svært liten grad en rådgiver.

Begrepet mentor har fulgt oss gjennom historien, utdyper Ekeland, blant annet gjennom håndverkslaugene i middelalderen
(læremester og svenn), og overklassen har benyttet mentoring i lære- og utviklingsprosessen til sine arvinger.

Som fagdisiplin ble mentoring for alvor utviklet i USA på 1980-tallet. Så kom det til Europa, hvor det ble utviklet en egen form.

Tre suksesskriterier

AFF er i en særstilling når det gjelder mentoring i Norge, mener AFF-konsulenten. Hun sier det hovedsakelig er tre suksesskriterier for et godt mentoringprogram. De er alle kjennetegnet ved skikkelig struktur:

  1. solid forankring i toppledelsen
  2. en klar og tydelig målsetning
  3. en god prosjektledelse

– Koblingsprosessen mellom mentor og adept er helt avgjørende. Man skal ikke ta for lett på den. Mentor og adept skal ikke være for like og heller ikke for forskjellige. Det er viktig å finne kjemien. De skal jobbe lenge sammen. Vanligvis intervjuer vi dem og kobler dem ut fra behov, forklarer hun.

Følgende råd:

For organisasjoner som ønsker å starte et mentoringprogram, har Ekeland følgende råd:

– Jeg vil trekke frem følgende punkter: Hvem er målgruppen? Hva skal være målsettingen? Hvem skal være deltakere?

Det må være en solid forankring i toppledelsen, mener Ekeland. Hvis ikke ledelsen går for dette, er det bortkastede penger. Det må være et program de har en plan med, som all annen leder -og organisasjonsutvikling. De må vurdere om organisasjonen har ressurser, vil satse ressurser på det og de må ha en god prosjektledelse som kan drive det fra A til Å.

Personer på HR-feltet

– Hvem er hovedmålgruppen for boken din?

– De som deltar på mentoringprogrammer, eller har deltatt. Alle som er nysgjerrige på feltet. Den vil være interessant for personer som jobber med HR og ledelse og som er opptatt av å utvikle bedriften sin, sier Ekeland.

Boken er et bidrag til et fagfelt som har hatt en enorm utvikling de siste 20 årene. I dag vet vi hva god mentoring er, og selv om de andre nordiske landene har kommet lenger enn oss, er det et godt fagmiljø også i Norge, mener Ekeland. Hun understreker at et vellykket mentoringprogram vil ha store positive virkninger både for mentor selv og adepten.

Mentoring er en veldig spennende prosess for begge parter dersom det gjøres på den rette måten. Da får man det beste ut av begge. Det gir enorm motivasjon og en bevisstgjøring til å gripe fatt i og gjøre de riktige tingene. Det magiske sparket, avslutter hun.

Knut Andrè Karlstad i NHH Bulletin 25. nov. 2014

Kontakt