Bokanmeldelse av «Thinking, Fast and Slow»

NHH Bulletin 4/2015

Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow (Farrar, Straus and Giroux 2011)

Å vurdere og beslutte er også noe ledere ikke kommer utenom. Forventningene til hvor presise vurderinger ledere bør ha, er nesten komiske. «Effektive ledere i vår organisasjon skal se fremtiden klart for seg, forutse fremtidige konsekvenser og trender nøyaktig og gi et tydelig fremtidig bilde av hvor organisasjonen skal være.» Sitatet er forventninger en global organisasjon hadde til sine ledere. Som så ofte i andre populærorienterte bøker blir effektive ledere guddommeliggjort i en ellers sekulær hverdag. Å lære om ledelse er å lære om vurderinger og beslutninger og måter vi tenker og føler på.

Det er mange gode bøker innenfor vurderings- og beslutningspsykologien av forskere som Phillip Tetlock, Gerd Gigerenzer, Dan Ariely og Gary Klein som er verdt å lese. Å starte med Daniel Kahnemans akademiske selvbiografi – Tenke, fort og langsomt – bør være obligatoriske for alle ledere. Kahneman gir oss et innblikk om to måter vi resonnerer på – intuisjon og kontrollert tenkning. I denne boken vil du lære om hvilke snarveier vi tar når vi vurderer informasjon og tar beslutninger. De som fortsatt tror på det rasjonelle menneske, vil få seg en tankevekker etter å ha lest Tenke, fort og langsomt.

Morten Eikeland i NHH Bulletin 01. des. 2015

Kontakt