Bokanmeldelse av «The Hidden Power of Social Networks»

NHH Bulletin - nr 1 2016

Rob Cross & Andrew Parker: The Hidden Power of Social Networks: Understanding How Work Really Gets Done in Organizations (Harvard Business School Publishing Corporation 2004).

I en hverdag hvor jeg arbeider med ulike virksomheter og ledere, er det befriende å finne bøker som klargjør et nytt perspektiv og i neste omgang tydeliggjør hvordan dette kan anvendes og arbeides med i praksis. The Hidden Power of Social Networks er en slik bok.

Sosiale nettverk kobles i dagligtalen gjerne sammen med sosiale medier som Facebook, LinkedIn og liknende, eller til gutteklubber bak lukkede dører. Cross og Parker presenterer hvordan nettverksperspektivet er avgjørende for å forstå hvordan organisasjoner faktisk fungerer. Et organisasjonskart sier noe om formelle roller og ansvarslinjer bedriftens medarbeidere imellom. Et nettverksbilde visualiserer hvordan informasjon flyter i organisasjonen, og hvem som samhandler med hvem om hva. Hvem er sentrale, hvem er perifere, hvilke grupperinger finnes, og hvem deler kunnskap med hvem?

Effektivt og hensiktsmessig samarbeid er kritisk i enhver virksomhet. Bak formelle strukturer, systemer og teknologi er et nettverk av relasjoner og samhandlingsmønster. Der røntgenbildet er et kritisk og avgjørende verktøy innen medisinen, kan nettverksbildet være et kraftfullt og nyttig verktøy innenfor ledelses- og organisasjonsutvikling. Det synliggjør nøkkelrelasjoner og hva virksomheten kan utvikle videre for å bedre samhandlingen. Under er et bilde hentet fra boken som viser det formelle organisasjonskartet til venstre og det uformelle og reelle samhandlingsbildet til høyre.

Mange bøker innen ledelses- og organisasjonsfaget er høye på perspektiver og problemstillinger, som krever omfattende oversettelse før det gir mening i den praktiske hverdag. Cross og Parkers bok kombinerer nye perspektiver med en praktisk og anvendbar verktøykasse. Noen av de morsomste og mest interessante prosjektene jeg har arbeidet med, er inspirert av perspektiver og metodikk fra denne boken.

Harald Engesæth i NHH Bulletin 21. jan. 2016

Kontakt