Bokanmeldelse av «Living Leadership»

NHH Bulletin - 3/2015

Georg Binney, Gerhard Wilke og Colin Williams: Living Leadership: A Practical Guide for Ordinary Heroes (Financial Times Series 2005).

Denne er for deg som ønsker å lede. Hvis du ikke ønsker å utøve ledelse, er ikke boken noe for deg.

Vi bruker denne boken i oppstarten av Solstrandprogrammet og ser at den er nyttig for mange ledere. Boken er praktisk uten å redusere kompleksitet, og lettlest uten å være lettvint. Den tar utgangspunkt i at ledelse og lederskap er en sosial prosess.

Leadership is a social process – the result interactions between and within individuals and groups. It is both very personal and a product of groups and the overall business and organizational context.

Boken holder på dette perspektivet. Når lederskap er kontekstuelt, blir dynamikken i situasjoner, organisasjonen og grupper like viktig som den enkelte leder. Det lederskapet som oppstår mellom mennesker, er kontekstspesifikt. Det har konsekvenser for ledere. For å bli effektive i rollen trenger ledere å bruke sine kvaliteter og sin kompetanse. En rolleutforming som passer til situasjonen og til deg som leder. Her kan urealistiske forventninger til seg selv og andre ledere komme i veien. Det vi trenger, er «good enough authority figures».

I Living Leadership finner du mange gode forutsetninger for å navigere. Det er en bok som har et fleksibelt begrep om ledelse, men ikke uten krav. Heltebildene rives ned, men det betyr at du må finne din vei til å lede sammen med andre. Det betyr å forstå andre, tåle konflikter slik at tillit kan vokse, og bygge relasjoner.

Kontekst er ofte konge, så her anbefales det muligens kunst. Boken er en herlig blanding av å ta ned urealistiske forventninger og sette opp noen konkrete forutsetninger for ledelse. Supermann kommer ikke, men det finnes «ordinary heroes».

Beate Karlsen i NHH Bulletin 09. nov. 2015

Kontakt