Når

11. januar

Hvor

Oslo

Google Design Sprint verksted (fysisk)

Har du et stort, hårete, problem du ikke helt vet hvordan du skal angripe?

Har du et prosjekt som luften har gått ut av? Eller begynner deadlinen for leveranse å komme faretruende nær uten at du er nærmere en løsning på problemstillingen din?

Svaret kan være en Google Design sprint.

Hva er Google Design sprint?

En Google Design Sprint er en ekstremt effektiv og energiskapende måte å jobbe med komplekse problemer på. Du finner tidlig ut om en idé er verdt å bruke energi på, og hva som bør forbedres eller endres for å møte brukerens behov på en best mulig måte.

Google Design Sprint er en velprøvd metodikk for å løse problemer gjennom å designe, prototype og teste ideer sammen med brukere og kunder.

«På en uke fikk de til det jeg har prøvd å få til i 10 år»

Toppleder

Metoden fungerer veldig godt for å komme raskt i gang med organisasjonsutvikling, endringsprosesser og innovasjon.

Det er et verktøy for å utvikle en hypotese og teste den raskt som mulig, med så lave kostnader som mulig, i et så reelt miljø som mulig.

«Sprint er som et øksehugg gjennom den byråkratiske kulturen»

Toppleder

Hva vil du få være med på?

Verkstedet består av en kombinasjon av teori og faktisk gjennomføring av øvelsene på et case for å både gi deg kunnskap om metodikken men også en god forståelse av hvordan og hvorfor den fungerer. I tillegg får du støtte til refleksjon rundt metoden og tips til fasilitering. I verkstedet vil du også få en oppskrift på hvordan du kan kjøre Google Design Sprint på digitale flater, justeringer av øvelser og metoden, anbefalinger til verktøy og hva som krever ekstra fokus og nye og endrede krav til fasilitator-rollen.

Du får en kort introduksjon til Sprint 2.0 som er en firedagers versjon og speed sprint som er et strukturert alternativ til kortere brainstorming sesjoner og oppskrifter til hvordan du kan gjennomføre disse.

Kurset er veldig gøy og engasjerende

Deltaker

Når du har gjennomført kurset vet du hvordan og hvorfor prosessen fungerer.

Du har prøvd ut de ulike aktivitetene, og du er klar til å gjennomføre en Design Sprint, både ansikt til ansikt og på digitale flater!

Praktisk informasjon

Sted:

Oslo, Fysisk verksted, Sted kommer

Pris:

Kursavgift kr. 14.000,-

Påmeldingsfrist:

6. januar

Tidspunkt:

11.januar – 12. januar 2023, kl. 09:00 – 16:00

Kursansvarlig

Kurset passer for alle som kan, vil og ønsker å bli mer effektive i å utvikle organisasjonen sine. Verkstedet blir gjennomført av Kristine Brådland Kjellsen. Hun er psykolog med spesialisering i organisasjonspsykologi. Kristine har bred erfaring med design thinking, tjenesteutvikling og sprint metodikk, både fysisk og digitalt.

Kristine var en av de første som begynte å levere Google Design sprint kurs i Norge, og en av få som har fokus på bruk av metoden i organisasjonsutviklingsprosjekter.

Kontakt