Når

26. oktober

Hvor

Webinar

Driv – informasjonsmøte

Vil du være med på en helt ny og utrolig spennende lederutviklingsreise? Vi er på jakt etter travle og fremoverlente ledere som har lyst til å teste en helt ny måte å utvikle seg på.

Som deltaker tar du med deg et viktig prosjekt som du jobber med i din egen virksomhet. Vi tror på ledere som hjelper andre ledere. Dermed har vi fokus på hva du kan, vet og kjenner til som kan være til nytte for andre, og hvordan andre kan bruke sin kompetanse og sine nettverk for at du skal lykkes med ditt prosjekt. I tillegg jobber du med ditt eget lederskap for å bli mer effektiv i rollen din og øke verdiskapingen i virksomheten.

Du involverer også flokken din. Det kan være en ledergruppe, prosjektgruppe eller andre du jobber tett med for å oppnå resultater. De får både være med i noen av møtepunktene og være med når du skal eksperimentere med nye tilnærminger til ledelse.

 

Vi tar utgangspunkt i at vi skal være tett på arbeidshverdagen din. Alt skal være kort og konsentrert og det meste skal kunne få plass i «hullene» i kalenderen. Vi hjelper deg også med små nudges, slik at du husker tingene du skal gjøre og øve på gjennom læringsløpet.
DRIV kombinerer fysiske og digitale møteplasser, tilgjengelig fagstoff og metoder, innsikt og eksperimentering, fellesskap og skreddersøm for maksimalt utbytte for den enkelte leder og virksomhet.

Informasjonsmøte

Tid: Tirsdag 26. oktober klokken 15:00

Sted: Webinar