850 påmeldte til webinar om kriseledelse

NHH Bulletin - 24. mars 2020

AFF ved Norges Handelshøyskole har så stor pågang til et gratis webinar om kriseledelse, at de må sette opp to forelesninger.

Synnøve Nesse

WEBINAR OM KRISELEDELSE: – Den voldsomme responsen tror jeg er et tegn på at mange er motivert til å ta den kriselederrollen alle ledere må ta nå, sier forsker i SNF og seniorkonsulent i AFF Synnøve Nesse. Foto: Paul S. Amundsen

Lederhverdagen er blitt dramatisk endret de siste dagene. Rammebetingelsene endrer seg fra dag til dag, og usikkerheten er stor, sier Synnøve Nesse, som er psykolog, forsker i SNF og seniorkonsulent i AFF ved NHH.

Nesse har en doktorgrad fra NHH i kriseledelse, og har lang erfaring fra trening av ledere og ledergrupper i kriseledelse. Hun har bistått større internasjonale virksomheter gjennom kritiske beredskapssituasjoner.

Ledere trenger påfyll

På webinaret «Nå er alle ledere kriseledere», som avholdes 27. mars og 30. mars, deler Nesse forskning og erfaring om hva som er viktig når en står midt i krisen. På grunn av stor pågang, har AFF utvidet med én ekstra forelesning. Det første webinaret hadde 300 påmeldte i løpet av 30 minutter. Antall påmeldte totalt per dags dato er 850. Den voldsomme responsen tror jeg er et tegn på at mange er motivert til å ta den kriselederrollen alle ledere må ta nå – og at de kanskje trenger påfyll og støtte til dette, sier Nesse.

Hun mener ledere har et spesielt ansvar under koronakrisen, og oppfordrer alle til å være synlige ledere. Alle ledere må være tilstede – og opptre som synlige kriseledere – nå. Det er ikke nok å gi medarbeidere hjemmekontor eller plasthansker. De må fange opp krisens konsekvenser og bidra til å redusere usikkerhet for organisasjonen. De må også gjøre alt de kan for at ansatte skal føle seg trygge og ivaretatt, sier Nesse.

Redusere risiko

Kunsten i kriseledelse ligger i de vanskelige valgene som må tas, hvor timing og tempo kan være avgjørende for situasjonens utfall, forteller Nesse.

– Det er behov for å handle raskt, begrense skade og redusere risiko. Det handler om kapasitet til å forstå når en har med et unntak å gjøre, der regler, prosedyrer og avviksrutiner ikke er tilstrekkelig lenger, og en må tilpasse sitt lederskap deretter.