6 tips for å lykkes som leder i en epidemi

Dagens Perspektiv - 2. april 2020

Å utøve lederskap i koronaens tid er forbundet med høy risiko. Historiens dom kan bli hard for flere. Men dette kan også være en anledning til virkelig å vise godt lederskap, og samtidig gjøre en forskjell for dine kolleger og din virksomhet.

 

I situasjonen vi befinner oss i dag, er ikke utøvelse av ledelse en planmessig aktivitet. Risikoen for å feile er stor, og konsekvensen av feilene du gjør er større enn noen gang. Kritikken av sentrale ledere har ikke latt vente på seg: Tiltakene kom for sent, de kom for tidlig, når de endelig kom, så var det ikke nok.

Kritikk av lederskapet som utøves må vi kunne forvente. Det er imidlertid viktig at kritikken gis på riktig grunnlag. Ledere befinner seg nå i en kontekst med høy kompleksitet. Det betyr at det ikke er en tydelig sammenheng mellom tiltakene du iverksetter og resultatene du får. Vi vet at det kommer til å bli gjort feil.

Pål Rune Voss er seniorkonsulent i AFF

Å arbeide i komplekse kontekster krever mye av de som er ledere. Hastigheten for spredning av viruset og konsekvensene det har for individer, bedrifter og organisasjoner og omverdenen er stor. Det stiller krav til at ledere er fleksible i måten de agerer på: At de evner å ta inn det som skjer i omgivelsene og tar beslutninger basert på hensynet til kundenes, selskapets og de ansattes behov, til det beste for samfunnet.

Den psykologiske kapitalen til lederen vil nå veksles inn i takt med vekstraten til koronaviruset. Måten du som leder evner å håndtere usikkerheten og frykten for å feile på, er avgjørende for om du lykkes og får tatt ut læringspotensialet i erfaringene som gjøres. Skal du lykkes med å utøve effektivt lederskap i koronaens tid, så er dette hovedpunkter som kan hjelpe deg.

 

1. Ansvar og myndighet. Dette er ikke tiden for å ri de hierarkiske beslutningsstrukturene. Gjør en vurdering av hvordan ansvar og myndighet skal delegeres i organisasjonen og opprett en beslutningsarkitektur som gjør at de som er nærmest problemet kan løse det. Det er nå du skal kalle på dine seniorressurser – de som er nærmest å ha erfaringer med lignende situasjoner og som kan trekke på disse når beslutninger skal fattes og tiltak iverksettes.

2. Beslutninger. Krisen betyr at du ikke kan lede med en «alle fakta på bordet»-tilnærming, men det betyr heller ikke at du kun skal bruke intuisjon. Det er avgjørende at informasjon samles kontinuerlig og er en del av beslutningsgrunnlaget, slik at «den beste beslutning som er mulig på det tidspunktet», blir tatt. Det vil kontinuerlig og med høy hastighet være tilgjengelig ny informasjon. Husk å ta pauser og trekke deg tilbake for å samle tanker og reflektere, selv når tempoet er høyt.

3. Læring. Å sørge for at det legges til rette for en kontinuerlig læringsprosess er avgjørende for å lykkes. Dette er ikke kurs, men korte refleksjoner etter hvert møte som gjennomføres, hvor refleksjoner og læringspunkter diskuteres. Det trenger ikke ta mer enn 5-10 minutter.

4. Møter. Møter vil stort sett foregår via nettbaserte løsninger, med video. Dette er uvant for mange. Ha en tydelig agenda for møtene med kombinasjon av faste statuspunkter og forefallende oppgaver som må håndteres. Som ledere og ledergruppe opererer dere ikke i vakuum. Ha fokus på at beslutningene skal ha fokus på samfunn, bedrift og individ. Vær tydelig på hva dere skal gjøre og hvordan dere skal samhandle frem mot neste møte.

5. Transparens. Alle vet at det er en krise, og at den vil ha konsekvenser for både jobb- og privatliv. Vær transparent i din kommunikasjon, og kommuniser så ofte du og dere i ledergruppen kan. Husk også å kommunisere takknemlighet, og oppmuntre dyktige medarbeidere i denne situasjonen for å spre motivasjon, håp og arbeidslyst.

6. Empati. Dette er en vanskelig situasjon for mange. De er redde for å miste jobben, miste huset og ikke klare å betale regningene. Vi er alle forskjellige, og har forskjellige behov. Som leder er det avgjørende at du tilpasser din kommunikasjon og samhandling med den enkelte, slik at der behovene kan bli møtt, så møtes de. Vær raus, selv om du selv er stresset og presset.

 

Historien viser oss at innovasjon, læring og utvikling blomstrer under kriser. Vi ser en enorm utvikling i bruk av digitale samhandlingsverktøy og tjenester. Dette vil hjelpe oss med å bekjempe viruset, redde liv og utvikle våre virksomheter og vårt samfunn.

Utfordringen til deg som leder nå, er å ta ut potensialet av de muligheten som finnes i ditt lederskap. Det er nå du har sjansen til virkelig å vise godt lederskap og gjøre en forskjell for dine kolleger og din virksomhet.