50 år med forskning på ledergrupper på 50 minutter!

Hør Henning Bang dele innsikt under Gnist

Hva er det med disse ledergruppene, som alle har sterke meninger om, men som få har opplevd fra innsiden? Hva spiller seg ut bak døren når ledergruppen møtes på det ukentlige ledermøtet? Hvordan balanserer de ansvaret for de ulike virksomhetsområdene med ansvaret for helheten? Og hva skiller egentlig en effektiv ledergruppe fra en gruppe ledere? Under Gnist inviterte vi den norske nestoren i forskning på ledergrupper til å dele innsikt fra en lang forskningstradisjon.

Henning Bang er siviløkonom, spesialist i organisasjonspsykologi og har doktorgrad i psykologi. Han er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, der han underviser og forsker på effektivitet i lederteam og grupper. Han er en av forfatterne bak boken «Effektive ledergrupper», som er den første norske boken som gir en helhetlig fremstilling av hva som må til for at ledergrupper skal lykkes, skape gode resultater og bli viktige bidragsytere til organisasjonens verdiskaping.

Kontakt