Om Solstrand­programmet

Solstrand­programmet er utfordrende, energi­givende og gir deg som leder ny kunnskap, nye impulser og styrker gjennomføring­s­evnen din. Programmet bidrar til utvikling av norsk næringsliv og offentlig sektor gjennom å gi deltakerne utvidet organisasjons­­forståelse og økt innsikt i ledelses­prosesser.

Nordiske ledere har kommet til Solstrand­­programmet for å lære av og med hverandre siden 1953. Betydelig utbytte av programmet kommer gjennom møte med andre deltakere. Deltakerne har bred ledererfaring og repre­senterer mangfold i bransje, bakgrunn og erfaring.

«The Solstrand Programme exemplifies all that’s best in the field of leadership develop­ment.»

Professor Gareth Jones

 

Deltakerene

Alder siste 5 år

Kjønnsbalanse siste 5 år

Bransje siste 5 år

Ledernivå siste 5 år

Mål og resultat

Det overordnede målet med programmet er å øke verdien av den enkeltes lederskap i virksomheten. Deltakere opplever økt effektivitet og kraft i lederrollen, samt økt kapasitet til å håndtere krevende beslutnings­­prosesser og komplekse situasjoner.

Programmet gir økt innsikt i egen og andres påvirkning, makt og autoritet. Du får styrket din relasjonelle kompetanse og oppnår større trygghet i lederrollen.

Solstrandp­rogrammet har fokus på den enkeltes ledelses­utfordringer og virksomhetens spesifikke kultur, mandat og resultatkrav. Utviklings­prosessen tilpasses virksomhetens behov og ramme­betingelser. Vi sørger for en prosess som er relevant for deg i ditt lederskap. Deltakerens mål for utvikling og vekst i virksomheten utgjør en sentralt plattform i programperioden.

Vi presenterer aktuell forskningsbasert kunnskap om ledelse, organisering og samfunn. Programmet styrker deltakernes endrings­orientering og evne til å håndtere strategiske spørsmål.

Evaluerings­studier viser at deltakere på Solstrand­programmet får økt fokus på omgivelsene, en sterkere handlings­­orientering og styrker egen beslutnings­­evne. Solstrand­­programmet er derfor et unikt og utbytterikt tilbud til den som ønsker faglig og personlig påfyll.

«Viktigheten av å kjenne seg selv for å kunne lede andre ble tydeligere og tydeligere gjennom programmet.»

«Et direkte og ærlig lederprogram som definitivt har vært med på å utvikle meg som leder.»

«Det har blitt naturlig å drøfte utfordrende problemstillinger med mitt Solstrandnettverk – hvor jeg ofte har erfart at andre har eller har hatt lignende utfordringer.»

«For meg handler Solstrandprogrammet om å bli enda mer meg selv, bli bevisst egne behov, verdier, styrker, svakheter og autopiloter»

«Kan ledelse læres? Tja. Man kan lære om ledelse, og Solstrandprogrammet gav gode rammer for det. Men programmet gav meg først og fremst en bedre forståelse av egen og andres utøvelse av ledelse. Det var svært nyttig å se seg selv gjennom andres blikk og vurderinger, og dermed bli mer klar over egne styrker og svakheter.»

«Personlig har jeg hatt stort utbytte av dette både som leder, men også på et personlig nivå. Etter at jeg overtok lederrollen i Centrica Norge har vi hatt mange deltakere i programmet. Jeg erfarer at det har vært en god investering for den enkelte deltaker og for selskapet. Solstrandprogrammet er det mest verdifulle lederprogrammet jeg noen gang har deltatt på.»

«Som deltaker ble jeg mer bevisst på dynamikken i grupper og viktigheten av å ha ulikheter i grupper. Jeg økte også bevisstheten rundt effekten av eget lederskap, og jeg fikk en større forståelse for hvilken påvirkning jeg kan ha på andre i ulike kontekster.»

«En unik reise i egen lederstil, som gir tryggere, mer tillitsfulle og mer personlige ledere.»

«Gjennom programmet blir man tvunget til å reflektere rundt egen rolle som leder. Det er en god anledning til å få tydelige tilbakemeldinger på sterke og svake sider, og en spennende arena for utveksling av erfaringer med ledere fra ulike bransjer og bakgrunner.»

Programdesign

Før programstart

 • Konkretisering av utviklingsbehov for deltager og virksomhet
 • Samtale med egen leder

Vårsamling

Lederskap og strategi

 • Lede strategiske prosesser
 • Påvirkning og gjennomslagskraft
 • Effektive beslutningsprosesser
 • Becoming a better boss

  Professor Julian Birkinshaw

 • Atferdsøkonomi og beslutninger

  Professor Alexander W. Cappelen

Mellom samlingene

 • 360-evaluering
 • Oppfølging av konsulent

Høstsamling

Innovasjon og teknologi

 • Strategiske ledergrupper
 • Nettverk, innflytelse, tillit
 • Personlig risiko og autoritet
 • Strategi og innovasjon

  Professor Georg von Krogh

 • Digitalisering og teknologiledelse

  Silvija Seres

Mellom samlingene

 • Trekantsamtale
 • Oppfølging av konsulent

Vintersamling

Globalisering og kunsten å lede

 • Collaboration
 • Globalisering
 • Verdiskapende samspill
 • Ledelse av primadonnaer

  Forsker Helle H. Hein

 • Leadership as conducting

  Florian Schönwiese

 • Globale perspektiver

  Ledere med globalt perspektiv

Mellom samlingene

 • Oppfølging i virksomheten

Sommersamling

Scenarier i endring

 • Ekstraordinære prestasjoner
 • Bærekraftig ledelse
 • Self-awareness
 • Tilstedeværelse og valg

 • Endringsdrivere

 • Scenarier

  Camilla Tepfer, Infuture

Etter program

 • Alumnisamlinger

Programmets utstrekning og arbeidsform muliggjør fordypning og bearbeiding av problem­stillinger. Ledere og sentrale aktører innenfor norsk samfunnsliv og internasjonal forskning bidrar i programmet med sin kunnskap og erfaring. Dialog og drøfting fornyer ditt lederskap gjennom en dynamisk utviklings­prosess. Sentralt i lærings­prosessen står tilbake­meldinger fra egen organisasjon, konsulenter og de andre deltakerne.

Aktualitet og relevans sikres gjennom de leder­utfordringene du som deltaker bringer inn i programmet og kunnskap som formidles av forskere og andre erfarne toppledere. På denne måten tar vi utgangs­punkt i dine ramme­betingelser og du får testet ut dine valg og perspektiver på andre ledere og konsulenter.

Ledere har hatt utbytte av Solstrand­programmet i over 60 år. Programmet har i en årrekke tiltrukket seg ledere med rik og variert ledererfaring. I programmet lærer ledere sammen med andre ledere, på tvers av virksomheter, bransjer og sektorer. Som deltaker i Solstrand­programmet skaper du ditt eget nettverk og ofte vennskap som varer livet ut.

Solstrandprogrammet vil gjøre deg til en bedre leder, noe menneskene rundt deg kommer til å merke og virksomheten få nytte av.

Gisken Holst, programdirektør

Foredragsholdere

Julian Birkinshaw

Julian er professor innen strategi og entreprenørskap ved London Business School, og han er direktør ved Deloitte Institute of Innovation and Entrepreneurship. Blant flere utgivelser er “Becoming a Better Boss” og “Reinventing Management”, samt artikler i Strategic Management Journal, Harvard Business Review and Sloan Management Review. Hans siste bok, «Fast/Forward: Make Your Company Fit for the Future» med Jonas Ridderstrale, ble utgitt i mars 2017.

Florian Schönwiese

Den Wien-baserte fiolinisten arbeider i flere anerkjente symfoniorkestre. Han har opptrådt i de mest kjente konserthus i verden, som Carnegie Hall i New York City og Suntory Hall i Tokyo sammen med sentrale dirigenter som Nikolaus Harnoncourt, Gustavo Dudamel og Sir Colin Davies. Florian er fortsatt en lidenskapelig musiker, men gjennomførte en MBA i administrasjon og ledelse, ledet to selskaper og startet sitt eget foretak i 2014. Her forener han musikk og lederutvikling gjennom sin internasjonalt anerkjente Pratobello metode – en intens utviklingsprosess for ledere.

Georg von Krogh

Georg er tilknyttet ETH Zurich innenfor strategisk ledelse og innovasjon, foruten Judge Business School ved University of Cambridge. Som prisbelønt forsker og akademiker med verden som nedslagsfelt er von Krogh en høyt verdsatt foreleser på Solstrandprogrammet. Se gjerne hans artikler «Focus Intensely on a Few Great Innovation Ideas» i Harvard Business Review (oktober 2009) og «Leadership in Organizational Knowledge Creation» I Journal of Management Studies (49, 2012).

Helle H. Hein

Helle har en lang karriere som forsker innen ledelse av fagprofesjonelle og spesialist- og kunnskapsmedarbeidere. Hun er tilknyttet Copenhagen Business School, og hennes forskning er senest utgitt i det populære verket «Primadonnaledelse – når arbejdet er et kald». Her skiller hun mellom fire arketyper innen ledelse og beskriver deres motivasjonprofiler og ledelsesmessige behov. Helle har vært involvert i et stort forskningsprosjekt på Det Kongelige Teater i København og er for tiden involvert i prosjekter om forskjellige tema, som talentutvikling og meningsskapende verdiledelse.

Hva forteller tidligere deltakere?

Praktisk informasjon

Sted

Solstrandprogrammet gjennomføres på Solstrand Hotel & Bad ved Bjørnefjorden i Os kommune, 30 km sør for Bergen. Det organiseres felles transport fra og til Bergen Jernbanestasjon og Bergen lufthavn Flesland i forbindelse med samlingene. Deltakere innlosjeres på enkeltrom ved hotellet.

Opptak og søknadsfrist

Det er løpende opptak basert på individuelle samtaler mellom søker og programdirektør.

Pris

360 000,– eks. reise og opphold.

Etter programmet

Ved fullført program inngår deltakere i Solstrand alumni, og får tilbud om å delta på halvårlige samlinger i Oslo med faglig og sosialt innhold. Tidligere deltakere blir også medlemmer i programmets venneforening, som sammen med AFF arrangerer en årlig alumnisamling på Solstrand.

Datoer 2025–2026

Samling 1: mandag 28 april. – fredag 9. mai 2025
Samling 2: mandag 8 – fredag 19. september 2025
Samling 3: mandag 12.- fredag 23. januar 2026
Samling 4: mandag 8.- lørdag 13. juni 2026
2 dagers Alumnisamling i januar 2027

Friplass

Friplass

Jobber du i en humanitær organisasjon, kan du
søke om friplass ved Solstrandprogrammet.

Kontakt

Lesestoff

Hvis alle vet det, hvorfor er det så vanskelig?

De fleste av oss vet hvordan god ledelse ser ut, men det krever selvbevissthet, evne til å manøvrere i komplekse og til tider uoversiktlige situasjoner og for de fleste av oss kontinuerlig innsats for å utøve godt lederskap.