Om AFF Samspill & Ledelse

Dette er et program for utvikling av eget lederskap, teamutvikling og relasjons­kompetanse. I dette programmet får du anledning til å fordype deg i forsknings­basert teori og praksis, og gjøre det anvendbart i din egen hverdag som leder, eller eventuelt forberede deg til en fremtidig lederrolle. Du får prøve ut et bredt spekter av psykologiske teorier i samspill med de andre deltakerne og ta dem i bruk i situasjoner som ligner de du har i din arbeidssituasjon.

Paul Moxnes har utviklet og drevet Samspill & Ledelse i over tjuefem år. Over fire tusen fornøyde deltakere har gjennomført programmet. I 2012 startet vi opp programmet i AFFs regi. Programmet er basert på vitenskapelig dokumentert kunnskap om samspill og ledelse hentet fra personlighets­psykologi, sosial- og gruppe­psykologi og organisasjons­­psykologi.

 

Deltakerne

Alder siste 5 år

Kjønnsbalanse siste 5 år

Bransje siste 5 år

Deltakere siste 5 år

 

Mål og resultater

Dette er et praktisk program som bidrar til økt kunnskap om hvordan enkeltpersoner, mellommenneskelig samspill og virksomheter fungerer. Målet for programmet er å øke forståelsen av hvilke bevisste og ubevisste prosesser som ligger til grunn for trivsel, produktivitet og fornying på arbeidsplassen.

Du får økt kunnskap om de relasjonelle aspektene i organisasjonen og hvordan dette påvirker på utøvelse av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner.

Programmet gir en fagpsykologisk innsikt til glede og nytte for personlig utvikling og selvinnsikt. Du styrker din gjennomføringskraft og blir bedre rustet til å oppnå resultater gjennom andre og nå organisasjonens mål.

Samarbeidsøvelser i ulike typer grupper gir økt forståelse for samspill i grupper. Deltakeren blir bevisst på hvilke valg man tar, og hvordan man selv påvirker og blir påvirket. Vi kombinerer oppgaver, teori og refleksjon.

«Programmet har vært nyttig for meg både som leder og menneske. Det har en kombinasjon av teori, praktiske øvelser og refleksjon i samarbeid med andre – noe som gir veldig god læringseffekt.»

«Kombinasjonen øvelser, teori og refleksjon har gitt inspirasjon og nye ideer jeg har tatt med tilbake i hverdagen. Jeg har blitt bedre på å ta styring og utfordre meg selv.»

«Gjennom programmet lærte jeg mye nyttig om meg selv både som leder og menneske. Jeg fikk med meg konkrete verktøy som jeg bruker i jobben, og dette bidrar til at jeg føler meg tryggere som leder.»

Programdesign

Samling 1

Ledelse og samspill i og mellom grupper

 • Etablering og utvikling av grupper
 • Konkurranse og samarbeid i og mellom grupper
 • Angst og ubevisste prosesser i grupper

Samling 2

Makt, mål og motivasjon

 • Makt, tilhørighet og gruppeidentitet
 • Førsteinntrykk og stereotypier
 • Mål og motivasjon – forstå motivasjon i utvikling av egne og andres mål

Samling 3

Innovasjon og overlevelse

 • Kreativitet og kompetanseutvikling
 • Organisasjonsutvikling, endring og tilpasning
 • Vurderings- og beslutningspsykologi
 • Rettferdighet og urettferdighet

Samling 4

Personlighet og personlighetsutvikling

 • Lederen som hjelper
 • Personlighet – fortid, nåtid og fremtid
 • Åpenhet og følelser som endringsfaktor

Samling 5

Den nysgjerrige leder: motiverende dialog og endringssamtaler

 • Sokratisk dialog og høy kvalitetslytting
 • Utforsking av behov, ambivalens og handlingsmuligheter
 • Kompetanse og inkompetanse

Du får prøve ut et bredt spekter av psykologiske teorier i samspill med de andre deltakerne og benytte dem på situasjoner som ligner de du har i egen arbeids­situasjon. Programdesignet er organisert på fire læringsarenaer som kombinerer erfarings­læring og teori.

Arenaene, dvs. lærings­grupper, teori­foreles­ninger og plenums­diskusjoner, forsterkes ved anbefalte skriftlige arbeider og litteraturs­tudier. Gjennom arbeidet på disse arenaene lærer deltakerne å bruke psykologisk teori og kunnskap i eget liv og arbeid.

I dette programmet får du økt kunnskap om hva som påvirker endrings­prosesser både på individ­ og organisasjons­nivå. Vi ser at deltaker utvider sitt handlings­repertoar og får større trygghet i mellom­menneskelige relasjoner.

Hva forteller tidligere deltakere?

Praktisk informasjon

Sted og tid

Samlingene gjennomføres sentralt i Oslo, i AFFs lokaler i Drammensveien 44. Tidspunkt: kl. 08:30–16:00.

Opptak

Det er løpende opptak basert søknad.

Pris

Pris: 94 000,– inkl. lunsj. Eks. reise, diett og opphold. Kan fordeles på to kalenderår.

Samlingsdatoer 2025

Samling 1: 6.–10. januar
Samling 2: 3.–5. februar
Samling 3: 22.–25. april
Samling 4: 16.–20. juni
Samling 5: 16.–18. september

 

Friplass

Friplass

Jobber du i en humanitær organisasjon, kan du
søke om friplass ved AFF Samspill & Ledelse

Kontakt

Lesestoff

Programmets pedagogikk er beskrevet i Moxnes, P. (2019) Samspill og ledelse: Erfaringer med lederutvikling. Bergen: Fagbokforlaget.