Velkommen til Gnist – en temauke med ledelse i fokus!

Hvordan er din ledergruppe rustet for økende krav om fornyelse og endring?

 

Under Gnist inviterer ledende fagmiljøer til dialog og kunnskapsdeling rundt ledergruppers kraft, samspill og evne til videreutvikling. Gnist har som ambisjon å være Norges viktigste møteplass for ledelsesfaget. Temauken består av en serie fysiske og digitale foredrag, debatter og workshops. Alle aktiviteter er gratis. Gnist arrangeres 29. august til 2. september.

Gjennom Gnist ønsker ledende kompetanseorganisasjoner å dele innsikt og kunnskap om ledergruppens viktige funksjon i virksomheten. I tråd med FNs bærekraftsmål nummer 17 inviterer vi til samarbeid for å dele innsikt og skape bevegelse. Blant samarbeidspartnerne er NNL, Visindi, NHH, Bergen næringsråd og TMSDI. Flere arrangementer kommer. Påmelding fra 1 juni.