Per Einar Olsen

Per Einar er klinisk psykolog og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har over 20 års konsulenterfaring og 12 års ledererfaring. Hans kjernekompetanse er kvalitetsforbedring og endringsprosesser. Per Einar arbeider primært med lederutviklingsprogram, ledergruppeutvikling og ledercoaching, men har også bred erfaring med konflikthåndtering. De som samarbeider med Per Einar setter pris på hans evne til å ivareta både det organisatoriske og det individuelle perspektivet.