Henning Lampe-Olsen

Henning er klinisk psykolog og videreutdanning innen endringsledelse. Han har over 25 års konsulenterfaring, og har har hatt mange lederstillinger innen privat og offentlig sektor. Hennings kjernekompetanse er gruppeprosesser og samarbeidsutfordringer. Henning arbeider primært med lederutvikling, ledergruppe- og teamutvikling, konflikthåndtering samt coaching/veiledning. De som samarbeider med Henning setter pris på hans direkte og utfordrende kommunikasjonsstil, som også er ivaretakende.