Elisabeth Østrem

Elisabeth er klinisk psykolog og har omfattende videreutdanning. Hun har over 15 års konsulenterfaring, samt ledererfaring. Hennes kjernekompetanse er ledelse av mangfold, samt design og gjennomføring av lederutviklingsprogram. Elisabeth har i tillegg bred erfaring med coaching av ledere og ledergrupper samt mentoring. Hun er også en etterspurt foredragsholder. De som samarbeider med Elisabeth verdsetter hennes engasjement og hennes evne til å omsette forskningsbasert kunnskap til praktisk nytteverdi.