HR og OU programmet

Søknadsskjema

Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift.

Pris 48 500,– eks. reise.

Samlinger 2019/2020

Samling 1: 16.-18. september 2019
Samling 2: 18.-19. november 2019
Samling 3: 16.-17. januar 2020
Samling 4: 3.-4. mars 2020

1. Personlige data

2. Arbeidsplass

3. Mål og motivasjon

4. Hvor hørte du om oss?


5. Påmeldingen er bindende

Ved frafall fra og med den dagen søknadsfristen utløper må hele kursavgiften betales. Bedriften kan etter avtale sende en annen deltaker hvis dette er avtalt, senest 1 måned før første samling. Det tas forbehold om prisendring dersom det innføres moms på de tjenester som inngår i kursavgiften.

6. Erklæring

«Både jeg og organisasjonen jeg arbeider for er innforstått med programmets egenart, og at det krever en aktiv og engasjert innsats av alle deltakerne. Jeg forplikter meg til å være tilstede på samtlige dager av opplegget. Rettighetene til materialet som utdeles på samlingene tilhører AFF og kan ikke brukes uten tillatelse fra AFF."

Betingelser

Jeg bekrefter at min informasjon er korrekt og at søknaden er lest og akseptert av min leder.
Jeg gir samtykke til at AFF kan oppbevare min søknad i programperioden. Ved programavslutning vil AFF slette søknaden, men beholde informasjon som er nødvendig som alumnideltaker (navn, tittel, firma, e-post, telefon, fødselsdato). Se personvernerklæring på våre nettsider for ytterligere informasjon.