HR og OU programmet

Organisasjonsutvikling og prosessledelse for internkonsulenter.

Om HR og OU programmet

Som internkonsulent befinner du deg i spenningsfeltet mellom strategi og praksis. Du har bl.a. ansvar for å iverksette organisasjonens framtidsplaner, videreutvikle lederes og ansattes kompetanse og samhandlingsformer. Du ønsker en arena for å styrke din prosesskompetanse, utvikle deg i konsulentrollen og forsterke din autoritet og påvirkningskraft i organisasjonen.

Innhold og metoder bidrar til å styrke konsulentens kapasitet til å skape bevegelse i organisasjonen.

Programmet bygger på AFF’s mangeårige og omfattende erfaring med utviklingsarbeid i organisasjoner.

Programmet retter seg mot:

  • Internkonsulenter i små og store virksomheter med ansvar for utviklingsoppgaver i organisasjonen
  • Rådgivere og seniorrådgivere innen leder- og organisasjonsutvikling
  • HR- og OU-konsulenter/rådgivere som ønsker å utvide og/eller styrke sin prosesskompetanse
  • Ledere, prosjektledere, fagansvarlige og andre ressurser med ansvar for gjennomføring av utviklings- og forbedringsarbeid i organisasjonen (f.eks. strategi, innovasjon, Lean, re-strukturering, kulturendringer og endringsledelse)

Verdi

«Et program som treffer deg og det du arbeider med i det daglige. En delingsarena for læring og utvikling.»

«Programmet dekket et stort spekter av utfordringene man står i som internkonsulent. Med fokus på både personlig utvikling, bevissthet om rollen og konsulenthåndverket gir programmet både trygghet og kompetanse. Et program jeg gjerne anbefaler!»

Konsulenthåndtverk og praksisfelleskap

Programmet er designet som et praksisfelleskap hvor du får muligheten til å utvikle og forsterke ditt konsulenthåndverk. Det anvendelses modeller og metoder på utfordringer deltakerne står ovenfor. Læring skjer gjennom erfaringsdeling og utprøving av metoder og perspektiver i programmet og i den enkeltes organisasjon.

Programmet består av fire samlinger organisert i tematiske områder som bygger på hverandre:

  1. Rolle, identitet og autoritet som internkonsulent
  2. Organisasjonsforståelse og ledelse av gruppeprosesser
  3. Intervensjonsdesign og tiltak på gruppe- og individnivå
  4. Hvordan bruke makt og innflytelse i konsulentrollen

Rolleforståelse og prosesskompetanse er gjennomgående i programstrukturen. Utvikling av konsulenthåndverket står sentralt.

 

Praktisk informasjon

Sted

Programmet har fire samlinger. Samlingene foregår i våre lokaler i Drammensveien 44, Oslo. Ingen overnatting på hotell dersom du bor i nærheten.

Opptak

Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift. Søknadsfrist 12. august.

Pris

48 500,– eks. reise.

Samlinger 2019/2020

Samling 1: 16.-18. september 2019
Samling 2: 18.-19. november 2019
Samling 3: 16.-17. januar 2020
Samling 4: 3.-4. mars 2020

Kontakt