Gnist – Morgenkaffe med tone­angivende ledere

Gnist ble arrangert i uke 35. Årets tema var Friksjon.

I løpet av Gnist inviterte vi til møte med ledere som har vært med å sette dagsorden.

I samtale med programdirektør for Solstrandprogrammet, Hans Morten Skivik, reflekterte de over fenomenet friksjon.

 

Morgenkaffe med Cato Hellesjø

Morgenkaffe med Lars Erik Lund

Morgenkaffe med Anne-Kari Bratten

Morgenkaffe med Ingrid Margrethe Gjerde

 

Morgen­kaffe med Silje Karine Muotka

Kontakt