Når

27. mars

Hvor

Webinar

Webinar: Nå er alle ledere kriseledere!

Lederhverdagen er blitt dramatisk endret de siste dagene. Rammebetingelsene endrer seg fra dag til dag, og usikkerheten er stor.

I en krise er forholdet mellom tiltak, timing og tempo en kjerne. Det er behov for å handle raskt, begrense skade og redusere risiko. Kunsten i kriseledelse ligger i de vanskelige valgene som må tas, hvor timing og tempo kan være avgjørende for situasjonens utfall.

Kriser minner oss om grunnleggende sider ved det å utøve lederskap. Det allmenne ved dette er lederes kapasitet til å utøve skjønn, romme angst og håndtere kritiske situasjoner. Det handler om kapasitet til å forstå når en har med et unntak å gjøre, der regler, prosedyrer og avviksrutiner ikke er tilstrekkelig lenger, og en må tilpasse sitt lederskap deretter.

Synnøve Nesse er seniorkonsulent i AFF og forsker ved SNF. Hun har en doktorgrad fra NHH i kriseledelse. Hun har lang erfaring fra trening av ledere og ledergrupper i kriseledelse, og har bistått  større internasjonale virksomheter gjennom kritiske beredskapssituasjoner. Hun vil dele forskning og erfaring om hva som er viktig når man står midt i krisen.

 

Tid: Fredag 27. mars kl. 09.00–10.00

Sted: Webinar (påmeldte vil motta en lenke til webinaret dagen før arrangementet)

Arrangementet er gratis

Kontakt