Når

12. juni

Hvor

Webinar

Webinar: Ikke misbruk en god krise

Hvordan bruke læring fra krisen til fremme innovasjon og produktivitetsforbedringer

COVID-19 krisen medførte at en rekke virksomheter, ledere og medarbeidere måtte kaste seg rundt, og lære nye ting. Hvordan kan ledere og virksomheter utnytte erfaringer de nå har stått oppi? Noen virksomheter går ut av en slik krise som smartere og bedre rustet for fremtiden enn andre. Hvordan kan ledere og medarbeidere bruke erfaringene til å fremme læring som kan bidra til fremtidig utvikling og transformasjon, og unngå at læringen blir dysfunksjonell?

I webinaret vil vi angripe spørsmålene ved å kombinere innsikt fra ledelses- og læringsforskningen, med innsikt fra forskning på bedrifters atferd og prestasjoner i turbulente tider. Ved å kombinere kunnskap som ofte blir diskutert hver for seg, vil webinaret gi en annerledes vinkling på COVID-19 situasjonen og presentere noen nye perspektiver som du ikke nødvendigvis har tenkt på tidligere.

Arrangement i samarbeid mellom AFF og NHH-alumni

Tid: Fredag 12. juni kl. 13.00–14.00

Sted: Zoom-webinar, link sendes på epost i forkant av seminaret

Arrangementet er gratis

Påmeldingsfrist: 11. juni

Eirik Sjåholm Knudsen er førsteamanuensis i strategi ved Norges Handelshøyskole, og programdirektør for NHHs Executive MBA i Technology and Innovation of Finance. Han skrev doktorgraden sin på bedrifter i nedgangstider, med spesielt fokus på hvordan (og hvorfor) bedrifter endrer sine investeringer i humankapital og kunnskap som følge av økonomiske sjokk.

Hans Morten Skivik er seniorkonsulent i AFF og programdirektør for Solstrandprogrammet. Han er cand.polit. i pedagogikk og har han masterutdanning innen både kompleksitet, konflikthåndtering og forhandling. De siste årene har han gitt ut flere fagbøker. Hans Morten rådgir ledere i store norske virksomheter i problemstillinger knyttet til endringsledelse og konflikthåndtering.